УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 3

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

 

УРОК 53

Тема. Тематичне оцінювання з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома»

 

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок.

Форма роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця електронегативностей, алгоритм характеристики хімічних елементів за положенням у періодичній таблиці.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти, нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

• завдання 1—6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань — 3 бали;

• завдання 7—9 оцінюються по 2 бали, разом за дев'ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

• завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.

Варіант І

1. Заряд ядра атома визначається:

а) числом електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

б) числом нейтронів;

в) числом протонів.

2. Ядро атома містить відповідно протонів і нейтронів:

а) 80 і 120;                           

б) 80 і 100;

в) 80 і 80.

3. Укажіть максимальну кількість електронів, що може перебувати на одній орбіталі:

а) три;                                  

б) два;

в) один.

4. Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня атома ns2np6 відповідає елементам головної підгрупи:

а) VI групи;                          

б) II групи;

в) VIII групи.

5. Відносна молекулярна маса оксиду елемента І групи дорівнює 144. Масова частка елемента в ньому — 88,89 %. Укажіть елемент:

а) Сu;                                   

б) К;

в) Рb.

6. У ряду кислот НСlO4 - H2SO4 - Н3РO4 - H2SiO3 найбільш сильною кислотою є:

а) Н3РO4;                               

б) H2SiO3;

в) НСlO4;                               

г) H2SO4:

7. Елемент головної підгрупи IV групи утворює летку сполуку з Гідрогеном, масова частка цього елемента в якій — 5,2 %. Визначте цей елемент, укажіть формулу його вищого оксиду й леткої сполуки з Гідрогеном.

8. Напишіть схему будови атома, електронну формулу і схему розподілу електронів по квантових комірках:

а) для атома Фосфору;     

б) для іона Алюмінію АГ3.

9. Двовалентний метал масою 2,5 г без залишку прореагував з водою. При цьому виділився газ об'ємом 1,4 л (н. у.). Визначте метал.

10. З допомогою алгоритму складіть характеристику Карбону за положенням у періодичній системі хімічних елементів.

 

Варіант II

1. В основу класифікації хімічних елементів Д. І. Менделєєв поклав:

а) валентність атомів хімічних елементів;

б) властивості хімічних елементів;

в) відносну атомну масу.

2. Ядро атома 82209Рb містить відповідно протонів і нейтронів:

а) 82 і 82;

б) 82 і 127;

в) 82 і 107.

3. Укажіть, чим відрізняються між собою s- і р-орбіталі:

а) тільки розміром;

б) спіном;

в) формою та просторовою орієнтацією.

4. Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня атома ns2np2 відповідає елементам головної підгрупи:

а) VI групи;

б) IV групи;

в) II групи.

5. Відносна густина леткої сполуки з Гідрогеном елемента головної підгрупи V групи за воднем дорівнює 17. Масова частка елемента в цій сполуці — 91,2 %. Укажіть елемент:

a) N;                         

б) As;

в) Рb.

6. У ряду гідроксидів LiOН - Ве(ОН)2 - Н3ВO3  -Н2СO3 найбільш сильною основою є:

a) LiOH;                    

б) Ве(ОН)2;

в) Н3ВO3;                  

г) Н2СO3.

7. Елемент головної підгрупи V групи утворює вищий оксид, масова частка Оксигену в якому — 74,07 %. Визначте цей елемент, укажіть формулу його вищого оксиду та леткої сполуки з Гідрогеном.

8. Напишіть схему будови атома, електронну формулу і схему розподілу електронів по квантових комірках для:

а) атома Магнію;       

б) іона Сульфуру S-2.

9. Метал другої групи масою 6 г без залишку прореагував із розчином хлоридної кислоти. При цьому виділився газ об'ємом 5,6 л (н. у.). Визначте метал.

10. З допомогою алгоритму складіть характеристику Нітрогену за положенням у періодичній системі хімічних елементів.


Варіант III

1. Число нейтронів у ядрі атома можна визначити так:

а) від нуклонного числа відняти число електронів;

б) від нуклонного числа відняти протонне число;

в) дорівнює значенню протонного числа.

2. Ядро атома містить відповідно протонів і нейтронів:

а) 92 і 147;               

б) 92 і 92;

в) 92 і 145.

3. Максимальна кількість електронів на третьому енергетичному рівні дорівнює:

а) 18;                                    

б) 12;

в) 8.

4. Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня атома ns2np5 відповідає елементам головної підгрупи:

а) V групи;                            

б) VI групи;

в) VII групи.

5. Відносна молекулярна маса оксиду тривалентного металу в 76 разів більша, ніж відносна молекулярна маса водню. Масова частка елемента в цій сполуці — 68,42 %. Укажіть елемент:

а) Сr;                       

б) Аl;

в) Sc.

6. У ряду оксидів SiO2 - Р2O5 - SO3 - Сl2O7 найсильніші кислотні властивості проявляє:

a) SiO2;                    

б) Р2O5;

в) SO3;                     

г) Сl2O7.

7. Елемент головної підгрупи V групи утворює кислоту складу Н3ЕO4, відносна молекулярна маса якої дорівнює 142, масова частка елемента в ній становить 52,82 %. Визначте цей елемент.

8. Напишіть схему будови атома, електронну формулу та схему розподілу електронів по квантових комірках для:

а) атома Хлору;        

б) іона Натрію Na+.

9. Лужний метал масою 5,75 г без залишку прореагував із водою. При цьому виділився газ об'ємом 2,8 л (н. у.). Визначте метал.

10. З допомогою алгоритму складіть характеристику Магнію за положенням у періодичній системі хімічних елементів.

 

III. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про життя й діяльність Д. І. Менделєєва.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити