УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

 

УРОК 56

Тема. Ковалентний зв'язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку

 

Цілі уроку: ознайомити учнів із принципами утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку; формувати навички складання електронних формул речовин.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи: розповідь учителя, самостійна робота в групах.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця електронегативностей, схеми будови молекул водню і флуороводню.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

Робота біля дошки

1. Двоє учнів записують домашнє завдання.

2. Двоє учнів будують електронні формули атомів Літію та Хлору.

3. Як перетворити зовнішній енергетичний рівень цих атомів на завершений?

4. Який стан енергетично більш вигідний — Li чи Li+; F чи F-?

 

III. Вивчення нового матеріалу

Розглянемо схему будови атома Гідрогену:

Для завершення зовнішнього (першого) рівня йому не вистачає одного електрона.

Ядро вільного атома Гідрогену оточене сферичною симетричною електронною хмариною. Якщо два атоми Гідрогену віддалені один від одного на значну відстань, то вони не взаємодіють між собою. У разі зближення атомів Гідрогену на достатню відстань між ядром одного атома й електронною оболонкою іншого атома виникає сила притягання. Унаслідок зближення атомів на певну відстань (розглядаємо схему утворення молекули водню) між ядрами атомів відбувається перекривання електронних хмарин і два електрони різних атомів Гідрогену утворюють спільну електронну пару. Між ядрами утворюється підвищена щільність негативного заряду, що утримує ядра, урівноважуючи їх взаємне відштовхування. Обидва електрони, кожен з яких раніше належав різним атомам, утворюють пари. У результаті виникає зв'язок між атомами Гідрогену. Кожен атом перетворює зовнішній електронний рівень на завершений, як в атома Гелію. (Записуємо електронну схему утворення молекули водню.)

Зв'язок між атомами з допомогою утворення спільної електронної пари називається ковалентним зв'язком.

Хімічний зв'язок між атомами характеризується суворо визначеною відстанню між ядрами, за якого притягання між атомами є максимальним. Ця відстань називається довжиною зв'язку. Характеристикою хімічного зв'язку також є енергія зв'язку і кут зв'язку.

Ковалентний зв'язок виникає не лише між однаковими атомами, але й між атомами різних хімічних елементів, наприклад у гідроген флуориді. Розглядаємо з учнями схему утворення молекул галогеноводнів.

Розрізняють два різновиди ковалентного зв'язку — неполярний і полярний. У молекулі водню ковалентний зв'язок утворений спільною електронною парою між двома однаковими атомами Гідрогену. Спільна електронна пара розташовується симетрично щодо двох ядер, тому що вони мають однакову здатність притягувати електрони, тобто електронегативність. Такий зв'язок називається неполярним ковалентним зв'язком. Він утворюється між атомами елементів з однаковою електронегативністю. Наприклад (використовуємо таблицю електронегативностей): Н2, Cl2, F2, РН3.

Якщо електронегативність атомів різна, то спільна електронна пара зміщається до ядра атома з більшою електронегативністю. Такий зв'язок називається ковалентним полярним зв'язком. Наприклад: Н- F, Н-С1, NH3.

Різниця в електронегативностях не більш ніж 2.

Пропонуємо учням за таблицею електронегативностей підібрати пари елементів, які утворюють між собою ковалентний полярний зв'язок.

 

IV. Закріплення нового матеріалу

1. Серед наведених молекул укажіть молекули, утворені ковалентним полярним зв'язком: HBr, N2, N2O5, O2, Н2O, H2S.

2. Складіть схему утворення молекул.

 

V. Підбиття підсумків уроку

Ще раз звертаємо увагу учнів на те, що зовнішній рівень обох атомів став завершеним, в утворенні хімічного зв'язку беруть участь тільки електрони зовнішнього рівня.

1. На які види поділяється ковалентний зв'язок?

2. Як можна визначити, полярним чи неполярним ковалентним зв'язком утворена молекула певної речовини?

3. За яким принципом утворюється ковалентний зв'язок?

 

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання.

Скласти схему утворення молекули води.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити