УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

 

УРОК 63

Тема. Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

 

Цілі уроку: закріпити навички складання хімічних формул за відомими ступенями окиснення атомів, визначення ступенів окиснення; розширити уявлення про хімічні реакції на прикладі хімічних реакцій зі зміною ступеня окиснення атомів; показати єдність двох процесів — окиснення й відновлення — як властивості атомів віддавати та приєднувати електрони.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь і навичок.

Форми роботи: розповідь учителя, виконання тренувальних вправ, індивідуальна робота за картками-завданнями.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Атом Сульфуру може проявляти ступені окиснення в сполуках: —2, +4, +6. Запишіть процеси переходу електронів, у результаті яких ступінь окиснення Сульфуру зміниться від 0 до —2, +4, +6.

III. Засвоєння нових знань

Розповідь учителя

Процес віддачі електронів атомами називається окиснення. Ступінь окиснення при цьому збільшується.

Атом, що віддає електрони, називається відновником:

Процес приєднання електронів атомами називається відновлення Ступінь окиснення при цьому знижується.

Атом, що приєднує електрони, називається окисником:

Розглянемо рівняння горіння вугілля:

С + O2 СO2

У результаті хімічної реакції ступінь окиснення Карбону змінюється від 0 до +4:

С0 - 4е-  С+4 — процес — окиснення, атом Карбону — відновник.

Ступінь окиснення атома Оксигену змінюється від 0 до —2.

О0 + 2е-  О-2 — процес — відновлення, атом Оксигену — окисник.

Звертаємо увагу учнів на те, що реакції окиснення й відновлення протікають разом, тому й хімічні реакції зі зміною ступеня окиснення атомів називаються окисно-відновними реакціями.

 

IV. Закріплення вмінь і навичок

Завдання 1. Обчисліть кількість відданих або прийнятих електронів відповідно до схеми. Укажіть процеси окиснення й відновлення:

Завдання 2. В якому ступені окиснення атоми можуть виявляти відновні властивості?

Завдання 3. Чи можуть іони виявляти відновні властивості?

Так, у вищому або проміжному ступені окиснення.

У найвищому ступені окиснення атоми можуть виявляти лише окисні властивості.

У нижчому ступені окиснення атоми можуть виявляти лише відновні властивості.

У проміжному ступені окиснення — й окисні, і відновні.

Завдання 4. На підставі будови атома обчисліть вищий і нижчий ступені окиснення атомів Сульфуру, Нітрогену, Хлору. Укажіть, у якому ступені окиснення ці атоми виявляють окисні властивості, у якому — відновні.

Завдання 5. Обчисліть ступені окиснення атомів у формулах хімічних речовин, що беруть участь у хімічних реакціях, укажіть окисник, відновник:

 

V. Незалежна практика

За карткою-завданням учні самостійно виконують завдання, одержують консультацію вчителя й учнів у класі.

Завдання 6. Допишіть рівняння, розрахуйте ступені окиснення атомів, укажіть окисник і відновник:

Усно перевіряємо виконані завдання, решту учні виконують удома.

 

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати вправи за карткою-завданням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити