УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

Тема 1

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

 

УРОК 6

Тема. Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

 

Цілі уроку: поглибити уявлення учнів про молярну масу речовини; навчити використовувати набуті знання для обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Форми роботи: керована практика, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Перевірка домашнього завдання

Хімічний диктант

1) Скільки атомів Феруму міститься в 1 моль заліза? (6,02 · 1023 атомів)

2) Молярна маса молекули кисню О2 дорівнює... (32 г/моль)

3) Формула розрахунку кількості речовини за відомою масою речовини. ( = m/Мm)

4) Стала Авогадро NA дорівнює... (б,02 · 1023 частинок/моль)

5) Одиниці вимірювання молярної маси. (кг/моль або г/моль)

У цей час два учні на дошці наводять розв'язання домашніх задач.


III. Формування навичок і вмінь

Учитель. Сьогодні ви навчитеся здійснювати обчислення за хімічними формулами з використанням фізичних величин «кількість речовини» й «молярна маса».

На аркуші наведені задачі, які ми розв'яжемо з використанням вивчених на попередньому уроці формул, а також формули, що знадобиться для розрахунків у процесі розв'язання задач.

Записуємо на дошці формули:

Розв’язання задач. Практика на прикладах

Задача 1

Розрахуйте кількість речовини натрій хлориду (NaCl) масою 117 г.

image33

2) За формулою  = m/Мm:

image34

Відповідь: 2 моль.


Задачі для самостійного розв’язання

Задача 2

Обчисліть масу 5 моль сульфатної кислоти H2SО4.

image35

2) 3 формули  = m/М випливає:

m =  · М,

тоді

m(H2SO4) = 5 моль · 98 г/моль = 490 г.

Відповідь: 490 г.


Задача 3

Обчисліть масу кальцій карбонату (СаСО3) кількістю речовини 3 моль.

image36

2) 3 формули  = m/М випливає:

m =  · М,

тоді

m(СаСO3) = 3 моль · 100 г/моль = 300 г.

Відповідь: 300 г.

 

Керована практика

Задача 4

Обчисліть кількість атомів Феруму у ферум(ІІ) сульфіді масою 352 г.

image37

2) За формулою  = m/Мm обчислюємо кількість речовини FeS:

image38

3) 3 формули  = N/NA випливає: N =  · NA.

Обчислюємо число молекул FeS:

N(FeS) = 4 моль · 6,02 · 1023 молекул/моль = 24,08 · 1023 молекул.

4) Оскільки молекула FeS складається з одного атома Феруму й одного атома Сульфуру, то

N(Fe) = N(S) = 24,08 · 1023 (атомів).

Відповідь: 24,08 · 1023 атомів.

 

Задача 5

Обчисліть кількість атомів Оксигену в молекулярному кисні масою 64 г.

image39

2) За формулою  = m/Мm обчислюємо кількість речовини O2:

image40

3) 3 формули  = N/NA випливає: N =  · NA.

Обчислюємо число молекул O2:

N(O2) = 2 моль · 6,02 · 1023 молекул/моль = 12,04 · 1023 молекул.

4) Оскільки молекула O2 складається з двох атомів Оксигену, то

N(O2) = 2 · N(O) = 2 · 12,04 · 1023 = 24,08 · 1023 (атомів).

Відповідь: 24,08 · 1023 атомів.


Задача 6

Обчисліть, в якій масі води міститься така ж кількість молекул води, скільки атомів містить кальцій масою 80 г.

image41

2) Нам відомо, що N(H2O) = N(Ca). А з формули  = N/NA випливає, що (H2O) = (Ca) = 2 моль.

3) За формулою m =  · M обчислюємо масу 2 моль Н2O:

M(Н2O) = 18 г/моль;

m(Н2O) = 2 моль · 18 г/моль = 36 г.

Відповідь: 36 г.

 

Задача 7

Обчисліть, у якій масі кисню міститься така ж кількість молекул, що й у 10 г водню Н2.

 

IV. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання.

Творче завдання (домашня практика). Самостійно розв’язати задачі 2, 4, 6, 8 з картки на окремому аркуші.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити