УСІ УРОКИ ХІМІЇ
8 клас

ПЕРЕДМОВА

Календарно-тематичний план


ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ

УРОК 1. Тема. Основні поняття хімії

УРОК 2. Тема. Прості речовини кисень і залізо


Тема 1. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 3. Тема. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Стала Авогадро

УРОК 4. Тема. Обчислення кількості атомів (молекул) у певній кількості речовини

УРОК 5. Тема. Молярна маса

УРОК 6. Тема. Обчислення за хімічними формулами молярної маси й кількості речовини

УРОК 7. Тема. Молярний об'єм газів. Обчислення об'єму газу за нормальних умов

УРОК 8. Тема. Відносна густина газів. Обчислення відносної густини

УРОК 9. Тема. Розрахунки за хімічними формулами

УРОК 10. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»


Тема 2. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 11. Тема. Основні класи неорганічних сполук

УРОК 12. Тема. Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів

УРОК 13. Тема. Кислоти, їх склад і назви. Класифікація кислот

УРОК 14. Тема. Солі (середні), їх склад і назви

УРОК 15. Тема. Основи, їх склад і назви. Класифікація основ

УРОК 16. Тема. Фізичні й хімічні властивості оксидів

УРОК 17. Тема. Оксиди в природі. Використання оксидів

УРОК 18. Тема. Фізичні й хімічні властивості кислот

УРОК 19. Тема. Хімічні властивості кислот. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот

УРОК 20. Тема. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

УРОК 21. Тема. Проміжне оцінювання з теми «Фізичні й хімічні властивості оксидів і кислот»

УРОК 22. Тема. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів

УРОК 23. Тема. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

УРОК 24. Тема. Поняття про амфотерні основи

УРОК 25. Тема. Техніка безпеки під час роботи з лугами. Використання основ

УРОК 26. Тема. Техніка безпеки під час роботи з лугами. Використання основ

УРОК 27. Тема. Поширення солей у природі та їх практичне значення

УРОК 28. Тема. Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

УРОК 29. Тема. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

УРОК 30. Тема. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

УРОК 31. Тема. Проміжне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук»

УРОК 32. Тема. Аналіз проміжного оцінювання й коригування знань учнів. Підсумковий урок за І семестр

УРОК 33. Тема. Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей

УРОК 34. Тема. Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей

УРОК 35. Тема. Значення експериментального методу в хімії

УРОК 36. Тема. Практична робота № 2 «Розв’язання експериментальних задач»

УРОК 37. Тема. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

УРОК 38. Тема. Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

УРОК 39. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук»


Тема 3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 40. Тема. Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів

УРОК 41. Тема. Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени

УРОК 42. Тема. Історія відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва

УРОК 43. Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

УРОК 44. Тема. Будова атома: ядро й електронні оболонки. Склад атомних ядер

УРОК 45. Тема. Сучасне формулювання періодичного закону Ізотопи

УРОК 46. Тема. Стан електронів у атомі

УРОК 47. Тема. Будова електронних оболонок атомів. Енергетичні рівні й підрівні

УРОК 48. Тема. Будова електронних оболонок атомів

УРОК 49. Тема. Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома

УРОК 50. Тема. Взаємозв'язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном і Оксигеном

УРОК 51. Тема. Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома

УРОК 52. Тема. Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома

УРОК 53. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома»

УРОК 54. Тема. Значення періодичного закону. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва


Тема 4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 55. Тема. Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність

УРОК 56. Тема. Ковалентний зв'язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного й полярного видів зв'язку

УРОК 57. Тема. Іонний зв'язок

УРОК 58. Тема. Ковалентний полярний і неполярний зв'язок, іонний зв'язок. Електронні формули молекул речовин

УРОК 59. Тема. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та іонні кристали

УРОК 60. Тема. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

УРОК 61. Тема. Ступінь окиснення

УРОК 62. Тема. Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічними формулами сполук

УРОК 63. Тема. Складання формул сполук за відомим ступенем окиснення атомів елементів

УРОК 64. Тема. Окисно-відновні реакції

УРОК 65. Тема. Хімічний зв'язок і будова речовини

УРОК 66. Тематичне оцінювання з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»

ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити