Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 10. ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ. НУКЛІДИ. ІЗОТОПИ. ВІДНОСНА АТОМНА МАСА

Цілі: систематизувати знання учнів про будову атома; закріпити вміння визначати кількість протонів і нейтронів у атомному ядрі; дати уявлення про поняття «нуклід» та «ізотоп».

Очікувані результати: учень характеризує будову атома, склад атомного ядра, визначає кількість протонів, нейтронів у атомному ядрі, розуміє суть поняття «ізотоп» (наводить приклади).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: плакат «Будова атомного ядра. Ізотопи», періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: атом, атомне ядро, протон, нейтрон, нуклон, електрон, протонне число, нуклонне число, нуклід, ізотоп.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

1. Які основні відмінності між моделями атома Резерфорда та Бора?

2. З чого складається атомне ядро?

3. Яку інформацію ми можемо отримати з порядкового номера хімічного елемента?

4. Що таке протонне та нуклонне числа?

5. Визначте заряд ядра та кількість електронів у атомах Алюмінію, Цинку, Хлору.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття «хімічний елемент»

Робота з підручником (с. 27)

Учитель підкреслює, що головним параметром у визначенні атомів одного хімічного елемента є число протонів.

2. Поняття «нукліди»

Робота з підручником (с. 28)

Учні виконують завдання на с. 28, записують визначення нукліда в зошит.

3. Поняття «ізотопи»

Атоми одного елемента містять однакову кількість протонів і електронів, але не завжди однакову кількість нейтронів. Види атомів одного хімічного елемента з різною кількістю нейтронів називають ізотопами.

ü Ізотопи — це види атомів одного елемента з різними нуклонними числами.

Ізотопи позначають з допомогою символів або назв елементів з обов’язковим зазначенням нуклонного числа. Його записують верхнім індексом ліворуч від символу елемента (1H, 2H, 3Н) або після назви елемента через дефіс (Хлор-35, Хлор-37). Використовують і повні позначення ізотопів, де додатково зазначено протонне число (11Н, 21H, 31Н).

Для елемента Гідрогену відомі три ізотопи.

4. Робота біля дошки

Учні виконують завдання на с. 30.

5. Обчислення відносних атомних мас елементів, що мають ізотопи

Знаючи атомні частки ізотопів елемента (χ1, χ2 і т. д.) у їхній природній суміші та відповідні нуклонні числа (A1, A2 і т. д.), можна обчислити відносну атомну масу елемента:

А =χ1 ∙ A1 + χ2 ∙ A2 + ... + χn ∙ An .

Учні з учителем розбирають приклад на с. 31.

VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання вправ

1. Який склад атомних ядер таких ізотопів:

а) 12C і 13C;

б) 14N і 15N;

в) 28Si і 30Si?

2. Скільки різновидів молекул вуглекислого газу може утворитися з нукліда Карбону 12C та ізотопів Оксигену 16O, 17O і 18O?

3. Звичайний Оксиген — це суміш ізотопів 168O (х = 99,757 %), 178O (х = 0,039 %) та 188O (х = 0,204 %). Яка точна відносна атомна маса Оксигену?

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 4 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-6.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-3.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити