Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 11. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «БУДОВА АТОМА Й АТОМНОГО ЯДРА. ІЗОТОПИ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Будова атома й атомного ядра. Ізотопи».

Очікувані результати: учень описує будову атома; визначає заряд атомного ядра, кількість електронів у атомі, кількість протонів і нейтронів у атомному ядрі; обчислює точну відносну атомну масу елемента, враховуючи атомні частки ізотопів елемента у природній суміші.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: атом, атомне ядро, електрон, протон, нейтрон, нуклон, нуклід, ізотоп, відносна атомна маса.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Багато інформації про будову атома й атомного ядра можна знайти в періодичній системі хімічних елементів. Ця інформація допомагає характеризувати атом і прогнозувати його властивості.

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. Що таке атом? Які моделі будови атома ви знаєте? Які вчені їх запропонували?

2. Що може входити до складу атомного ядра?

3. Яку інформацію ми можемо отримати з порядкового номера хімічного елемента?

4. Що таке протонне та нуклонне числа? Що вони показують?

5. Що називають нуклідом?

6. Що таке ізотопи? Наведіть приклади.

7. За якою формулою визначають відносну атомну масу елементів, що мають ізотопи?

3. Виконання вправ

Один учень працює біля дошки.

Вправа 1. Визначте заряд атомного ядра та кількість електронів у атомах Карбону, Феруму, Арсену та Арґентуму.

Вправа 2. Визначте склад атомних ядер у таких нуклідів:

Масове число

79

81

54

56

12

13

14

30

31

33

Хімічний елемент

Br

Br

Fe

Fe

C

C

C

P

P

P

Вправа 3. Скільки різновидів молекул води може утворитися з нукліда Оксигену 16О та ізотопів Гідрогену 1H, 2H і 3H?

Вправа 4. Природний Купрум складається з двох нуклідів 63Cu та 65Cu. Відносна атомна маса Купруму становить 63,55. Обчисліть масові частки нуклідів 63Cu та 65Cu в природному Купрумі.

4 Самостійна робота

Учні виконують завдання з «Виконайте завдання», с. 32-33 підручника.

1. Укажіть правильну відповідь у таких завданнях:

✵ Ізотоп — це:

а) вид атомів різних хімічних елементів, які мають різні нуклонні числа й заряд ядра атома;

б) вид атомів одного й того самого хімічного елемента, які мають різні нуклонні числа, але однаковий заряд ядра атома;

в) вид атомів одного й того самого елемента, які мають однакові нуклонні числа, але різні заряди ядер атомів;

г) вид атомів різних елементів, які мають однакові нуклонні числа, але різні заряди ядер атомів.

✵ Дано числа:

а) 24;  б) 28;  в) 48;  г) 52.

✓ Яке із цих чисел дорівнює кількості протонів у атомі 52Cr?

✓ Яке із цих чисел дорівнює кількості нейтронів у атомі 52Cr?

✓ Яке із цих чисел дорівнює масовому числу 52Cr?

✵ Чим відрізняються за своїм складом ядра ізотопів 39K і 40K?

а) Порядковим номером;  в) кількістю протонів;

б) кількістю електронів;  г) кількістю нейтронів.

✵ Обчисліть відсотковий уміст ізотопів 35Cl і 37Cl, якщо відносна атомна маса Хлору становить 35,48:

а) 16 і 84 %; б) 76 і 24 %; в) 24 і 76 %; г) 65 і 35 %.

✵ Кількість протонів, нейтронів і електронів у нукліді 39K дорівнює:

а) 39р, 19n, 39ē; в) 19p, 19n, 19 ē;

б) 19р, 20n, 19 ē; г) 20p, 19n, 19 ē.

2. Скільки варіантів молекул CO2 можна отримати з таких нуклідів: Карбон-12, Оксиген-16, Оксиген-17?

3. Природний магній складається з ізотопів: 24Mg, 25Mg, 26Mg. Обчисліть середню атомну масу природного магнію, якщо вміст цих ізотопів (в атомних %) становить 78,6; 10,1; 11,3 відповідно.

4. Бор має два ізотопи, атомна маса яких 10 і 11. Відносна атомна маса Бору становить 10,82. Обчисліть відносний уміст кожного з ізотопів у природному борі (в атомних відсотках).

Підказка. Прийміть уміст (у %) одного ізотопу за х, тоді вміст другого — (100 - х).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Повторити матеріал попередніх уроків.

✵ Розв’яжіть задачу. Природний Неон складається з двох нуклідів 20Ne та 22Ne. Відносна атомна маса неону дорівнює 20,2. Обчисліть масові частки нуклідів 20Ne і 22Ne в природному неоні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити