Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 12. СТАН ЕЛЕКТРОНІВ У АТОМІ

Цілі: розглянути хвильовий характер руху електрона; ввести нові поняття «атомна орбіталь», «енергетичний рівень», «енергетичний підрівень»; сформувати уявлення про різне поводження частинок у мікросвіті та макросвіті; показати дуалізм поводження електрона.

Очікувані результати: учень розуміє, що таке атомна орбіталь, енергетичний рівень і підрівень; знає які форми орбіталей існують та як вони розміщуються у просторі; визначає максимальну кількість електронів на енергетичному рівні; описує характер руху електронів у атомі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, плакат «Будова атома».

Базові поняття уроку: електрон, атомна орбіталь, енергетичний рівень, енергетичний підрівень, спін.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

1. Що таке атом?

2. З яких «частинок» складається атом?

3. Які частинки складають атомне ядро й електронну оболонку?

4. Що являє собою електрон?

5. Яку інформацію ми можемо отримати з порядкового номера хімічного елемента?

V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

На цьому уроці ми розглянемо сучасну модель будови атома, яка дає змогу відтворити його електронну будову, визначити можливості сполучення атома з іншими атомами, а також утрати чи приєднання атомом електронів.

VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Електрон має властивості й частинки і хвилі. Електрон може перебувати в будь-якій точці атома. Частину простору в атомі, де перебування електрона найімовірніше, називають атомною орбіталлю. Атомні орбіталі можуть мати кілька форм (сферична, гантелеподібна, чотирилопатева тощо). На письмі орбіталь позначають □, а електрон на ній — стрілкою: ↑.

У кожній орбіталі можуть перебувати один чи два електрони. Ці електрони відрізняються між собою спінами. Їх позначають протилежно спрямованими стрілками: ↑↓.

Сучасна модель будови атома враховує енергію електронів. У ній частинки розподіляються за так званими енергетичними рівнями (n = 1, 2, 3, 4...).

Nmax (ē)= 2n2

Енергетичні рівні складаються з підрівнів.

Енергетичні рівні та підрівні

Робота з підручником (с. 36-41)

На підставі прочитаного матеріалу разом з учнями розглядаємо будову перших трьох енергетичних рівнів.

VII. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з класом

1. Що таке атомна орбіталь? Які форми мають s- та р-орбіталі?

2. Що означають такі позначення:

3. Яку максимальну кількість електронів може вміщувати перший, другий, третій та четвертий енергетичні рівні?

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 5 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-10.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-5.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити