Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 13. БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ № 1-20. ЕЛЕКТРОННІ ТА ГРАФІЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ФОРМУЛИ

Цілі: розглянути та проаналізувати правила заповнення електронних шарів атомів хімічних елементів; показати, як складають електронні конфігурації атомів хімічних елементів.

Очікувані результати: учень складає електронні конфігурації атомів елементів перших трьох періодів; прогнозує значення валентності елемента за електронною будовою атома; розрізняє основний та збуджений стани атома.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, плакат «Будова атома».

Базові поняття уроку: електрон, атомна орбіталь, енергетичний рівень, енергетичний підрівень, електронна конфігурація атома, основний і збуджений стани атома.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

1. Що таке атомна орбіталь?

2. Які форми атомних орбіталей ви знаєте?

3. Що таке енергетичний рівень і підрівень?

4. Як визначити максимальну кількість електронів на енергетичному рівні?

5. Як розподіляються електрони в атомі на різних енергетичних рівнях?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя з елементами бесіди

Електрони в атомі розміщуються так, щоб їхня енергія була мінімальною. Послідовно розглядаємо будову електронних оболонок атомів елементів з порядковими номерами 1-20.

Під час складання електронних формул атомів перших чотирьох періодів необхідно враховувати, що енергія підрівнів посилюється в такому порядку:

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p...

Учні з учителем розглядають і обговорюють рис. 11 і правила заповнення електронами рівнів і підрівнів на с. 44 підручника.

2. Запис електронно-графічних та електронних формул

Робота з підручником

Учні разом з учителем розбирають приклади на с. 45-46. Електронні й електронно-графічні формули записують на дошці.

Потім учні самостійно (або з допомогою вчителя) записують на дошці приклад.

Приклад

Оксиген

Загальна кількість електронів: 8

Заряд ядра: +8

Графічна формула:

Електронна формула (електронна конфігурація):

1s22s22 p4

3 Запис будови тільки зовнішнього рівня атома елемента

Розповідь учителя з елементами бесіди

У хімії важливо вміти визначати будову зовнішнього рівня атома, тому що саме ці електрони визначають валентність атома, беруть участь в утворенні хімічних зв’язків.

Повторимо:

♦ Як визначити, який рівень заповнюється останнім?

♦ Як визначити, скільки на ньому електронів?

Розглянемо приклад на с. 48-49 підручника.

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

Виконання вправ

Вправа 1. Атом елемента 2-го періоду має на останньому енергетичному рівні 6 електронів. Скільки серед них спарених електронів, а скільки — неспарених?

Вправа 2. Назвіть елемент, що має таку електронну формулу:

а) 1s2;

б) 1s22s22 p63s1;

в) 1s22s22 p5.

Вправа 3. Запишіть електронну формулу зовнішнього рівня атомів елементів Фосфору й Кальцію.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 7 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-4.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-3.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити