Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 14. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «БУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ОБОЛОНОК АТОМІВ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Будова електронних оболонок атомів».

Очікувані результати: учень складає електронні та графічні формули атомів хімічних елементів; прогнозує значення валентності елемента за електронною будовою атома; розрізняє основний та збуджений стани атома.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: атом, електрон, атомна орбіталь, енергетичний рівень, енергетичний підрівень, електронна формула, графічна формула, основний та збуджений стани атома.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. Що таке атомна орбіталь? Які форми атомних орбіталей ви знаєте?

2. Що таке енергетичний рівень і підрівень? Як визначити максимальну кількість електронів на енергетичному рівні?

3. Де у Періодичній системі можна знайти інформацію про кількість енергетичних рівнів у атомі елемента?

4. У чому полягає принцип найменшої енергії?

5. За якими принципами можна написати електронну та графічну формули атома?

3. Виконання вправ

Один учень працює біля дошки.

Вправа 1. Атому якого хімічного елемента відповідає кожна з наведених електронних формул:

а) 1S22S22 p63s23 p6;

б) 1s22s22 p2;

в) 1s22s22 p63s4;

г) 1s22s22 p63s23p5;

д) 1s1?

Вправа 2. Елемент має електронну конфігурацію 1s22s22 p63s23 p3. Вкажіть номер періоду, в якому міститься елемент, максимальний валентний стан атома елемента та до якої групи періодичної системи належить цей елемент.

Вправа 3. До якої групи та якого періоду належать елементи, електронні формули яких закінчуються так:

а) ...2p63s2;

б) ...2s22p6;

в) ...2s22p1;

г) ...3s23p5;

д) ...3s23p4;

е) ...2s22p1?

Вправа 4. Зовнішній енергетичний рівень атома хімічного елемента має будову: ...ns2np2. Відносна молекулярна маса його леткої водневої сполуки однакова з відносною молекулярної масою кисню. Назвіть цей хімічний елемент.

4. Самостійна робота

Виконати завдання з підручника «Виконайте завдання» на с. 50-51.

1. На зовнішньому енергетичному рівні в атомі Карбону є: а) два електрони; б) чотири електрони; в) шість електронів.

Виберіть правильну відповідь. Поясніть ваш вибір.

2. Який енергетичний рівень заповнюється електронами в атомах елементів № 9, 12, 15? Як ви це визначили?

3. Запишіть електронно-графічну й електронну формули для атомів елементів: Карбон, Оксиген, Неон, Натрій. При цьому покроково запишіть ваші дії.

4. Установіть відповідності між числом електронів на зовнішньому рівні й групою, в якій розташований елемент.

Число електронів на зовнішньому рівні

Група

2s22 p2

І

3s23 p4

IV

2s2 p6

VI

3s1

VIII

5. Скільки енергетичних рівнів та яку загальну кількість електронів містить атом із зовнішнім енергетичним рівнем:

а) 2s1;

б) 2s22p3;

в) 3s23p6?

6. Що спільного в будові атомів елементів із порядковими номерами 4 і 10? Виберіть правильну відповідь:

а) кількість нейтронів;

б) загальна кількість електронів;

в) кількість електронів на зовнішньому рівні;

г) кількість енергетичних рівнів.

7. Напишіть електронну формулу елемента, який містить на 3p-підрівні два електрони. Який це елемент?

8. В атомі елемента є:

а) два енергетичних рівні, причому на останньому — чотири електрони;

б) три енергетичних рівні, причому на останньому — один електрон;

в) три енергетичних рівні, причому на останньому — вісім електронів.

Назвіть ці елементи.

Завдання 9-11 — додаткові.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попередніх уроків.

♦ Розв’яжіть задачу. Зовнішній енергетичний рівень атома хімічного елемента має будову: ...ns2np4. Кислота, що відповідає його вищому оксиду, має відносну молекулярну масу 98. Назвіть цей хімічний елемент.

a
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити