Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 15. ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ БУДОВИ АТОМА

Цілі: показати як змінюються радіуси атомів у періодах і групах; пояснити періодичне повторення властивостей хімічних елементів.

Очікувані результати: учень розуміє суть поняття «атомний радіус», визначає як змінюються радіуси атомів хімічних елементів у періодах і групах, а також з'ясовує залежність властивостей атомів від періодичної зміни електронних структур.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: атомний радіус, періодичність, металічна активність, неметалічна активність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

1. Що таке атом та яка його будова?

2. За яким принципом електрони розмішуються в атомі? Що таке електронна та графічна формула?

3. Яку інформацію про будову атома ми можемо отримати з номера періоду, номера групи та порядкового номера хімічного елемента?

V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Знаючи будову електронних оболонок атомів, можна визначити певні закономірності зі зміни властивостей речовин. Ці закономірності ми з’ясуємо на сьогоднішньому уроці.

VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Електронні родини

Учитель розповідає про s-, p-, d-електронні родини, наводить приклади.

2. Валентність, валентні електрони

Кількість неспарених електронів (↑) в атомі вказує на можливе значення валентності елемента.

Учні виконують завдання на с. 53 підручника.

3. Промотування

Стан атома, в якому орбіталі заповнені електронами згідно із принципом найменшої енергії, називають основним. Процес переходу електрона з однієї орбіталі на іншу (в межах одного енергетичного рівня) називають промотуванням атома. Промотований стан атома позначають зірочкою вгорі після символу елемента.

4. Поняття «електронегативність»

Учитель пояснює, що це здатність ядра атома елемента притягувати електрони інших атомів. Учні розглядають і обговорюють табл. 3 на с. 56 підручника, знаходять найбільш і найменш електронегативні елементи, порівнюють їхні властивості.

5. Металічні й неметалічні елементи

З’ясувати, як змінюється хімічний характер елементів у періодах та групах, можна за таблицями 4 і 5 підручника.

Закономірності:

1) Металічний характер елементів і хімічна активність металів посилюються

в періодах справа наліво, а в головних підгрупах — згори донизу.

2) Неметалічний характер елементів і хімічна активність неметалів посилюються в періодах зліва направо, а в головних підгрупах — знизу догори.

VII. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Учні виконують завдання.

Вправа 1. Напишіть електронну формулу та зобразіть її графічний варіант для промотованого атома Бору.

Вправа 2. Напишіть електронні та графічні формули атомів Карбону, Силіцію, Сульфуру та Хлору в основному та промотованому станах. Які валентності можуть проявляти ці елементи?

Вправа 3. В атомі якого елемента — Літію чи Цезію — зв’язок валентних електронів з ядром сильніший? Поясніть чому.

Вправа 4. Розташуйте елементи за порядком посилення металічних властивостей їхніх атомів:

а) P, Al, Mg, S, Cl;

б) Sn, Ge, C, Si, Pb.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 7 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-10.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити