Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 16. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ВІД ПЕРІОДИЧНОЇ ЗМІНИ ЕЛЕКТРОННИХ СТРУКТУР АТОМІВ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів».

Очікувані результати: учень пояснює поняття «атомний радіус», визначає як змінюються радіуси атомів хімічних елементів у періодах і групах, а також з'ясовує залежність властивостей атомів від періодичної зміни електронних структур.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: атомний радіус, періодичність, металічна активність, неметалічна активність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Бліцопитування

Вчитель зачитує твердження, а учень визначає його правильність. Якщо твердження неправильне, то учень називає коректне формулювання з поясненням.

1. Атомний радіус дорівнює відстані між атомним ядром та електронною оболонкою. (Неправильно)

2. У періоді радіуси атомів зменшуються зліва направо. (Правильно)

3. У головній підгрупі зверху вниз радіуси атомів збільшуються. (Правильно)

4. Кожен період закінчується галогеном. (Неправильно)

5. У 2-му періоді зліва направо відбувається посилення металічних властивостей. (Неправильно)

6. У першій групі головній підгрупі зверху вниз відбувається послаблення металічних властивостей. (Неправильно)

7. Пасивність інертних газів у хімічних взаємодіях зумовлена завершеністю зовнішнього енергетичного рівня. (Правильно)

8. Періодичне повторення властивостей хімічних елементів пояснюється періодичною зміною заряду атомного ядра. (Неправильно)

3. Виконання вправ

Один учень працює біля дошки.

Вправа 1. Розмістіть наведені хімічні елементи за порядком збільшення радіуса їхніх атомів:

а) B, O, Li, N, Be, F;

б) Sb, P, As, N, Bi.

Вправа 2. Розмістіть наведені знаки хімічних елементів за порядком посилення неметалічних властивостей відповідних атомів:

а) Si, S, P, Cl, Mg;

б) Sn, Pb, C, Ge, Si;

в) Cl, K, C, Al, Mg;

г) F, Sn, O, Te;

д) Pb, Br, F, Cl, I.

Вправа 3. В якому випадку наведені нижче електронні формули атомів відповідають атомам різних елементів, а в якому — атомам одного й того ж елемента, що перебувають у промотованому та основному станах:

а) 1S22S22p63s23p2 і 1s22s22p63s23p6;

б) 1S22S22p63s23p2 і 1S22S22p63s43p3;

в) 1S22S22 p3і 1S22S22 p4;

г) 1S22S22 p2і 1S22S12 p3.

Вправа 4. У якого з атомів, будова енергетичних рівнів яких:

а) ...3s23p2;

б) ...3s23p4;

в) ...3s23p6;

г) ...3s2,

сильніше виражені неметалічні властивості, а в якого — металічні? Відповідь аргументуйте.

Вправа 5. Що спільного в будові атомів елементів з порядковими номерами:

а) 6 і 9; б) 6 і 14?

4. Самостійна робота

Виконати завдання з підручника «Виконайте завдання»: с. 60, № 5-9.

1. Визначте валентності в атомів:

✓ Селену,

✓ Силіцію,

✓ Йоду,

✓ Арсену

в основному та промотованому станах.

2. Атом елемента має таку будову зовнішнього рівня: ...3s23 p3. Назвіть елемент, визначте валентність у основному й промотованому станах.

а) Al, ІІІ;    в) As, ІІІ;

б) N, ІV, ІІ;   г) P, ІІІ, V.

3. На зовнішньому рівні атома сім валентних електронів. Яка електронна формула може бути в цього атома?

а) 3s23p5;    в) 2S22p4;

б) 3s23p1;    г) 3s23p6.

4. Чому дорівнює валентність Сульфуру в основному й промотованому станах?

а) ІІ, ІІІ, ІV;   в) VІ, ІV, ІІ;

б) І, ІІ, ІІІ;    г) ІІІ, V, VІІ.

5. Укажіть кількість валентних електронів у атомі Нітрогену:

а) 5;    в) 10;

б) 7;    г) 3.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попередніх уроків.

♦ «Виконайте завдання»: с. 60, № 3-4.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити