Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 17. ВЛАСТИВОСТІ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХ СПОЛУК ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗТАШУВАННЯ В ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Й БУДОВИ АТОМА. СУЧАСНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ

Цілі: визначити взаємозв'язок між положенням елемента в Періодичній системі та його властивостями; простежити зміну властивостей елементів у групах і періодах, обґрунтувати це з точки зору будови атома; показати як змінюється хімічний характер вищих оксидів елементів та їх гідратів у періодах і групах; ознайомити із сучасним формулюванням періодичного закону.

Очікувані результати: учні можуть характеризувати зміни властивостей хімічних елементів і їх сполук у групах і періодах, передбачають хімічні властивості вищих оксидів та їх гідратів за розміщенням елементів у періодичній системі; наводять сучасне формулювання періодичного закону.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: хімічний елемент, атом, ядро, електрон, протон, нейтрон, енергетичний рівень.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з класом (письмове опитування)

1. Яка будова атома? З чого складається атомне ядро?

2. Яку інформацію про будову атома хімічного елемента ми можемо отримати з його порядкового номера в Періодичній системі?

3. Що можуть показувати номер періоду та номер групи?

4. Як електрони розміщуються в атомі? Що таке електронна та електронно- графічна формули атома?

5. Що таке основний і промотований стан атома?

6. Які елементи належать до металічних, а які — до неметалічних?

7. Що таке вищий оксид?

8. Які оксиди можуть реагувати з водою та що при цьому утворюється?

9. Які речовини називають кислотами, а які — основами?

10. Сформулюйте періодичний закон, який озвучив Д. І. Менделєєв.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1 Характеристика елементів головних підгруп

Розповідь учителя з елементами бесіди

✵ Учитель звертає увагу учнів на зміну кислотно-основних властивостей оксидів і гідроксидів елементів на прикладі однієї групи, також розглядає формули вищих оксидів і сполук із Гідрогеном.

✵ Учні виконують завдання на с. 62 підручника.

✵ Учитель пропонує розглянути вищі оксиди елементів ІІІА групи.

✵ Повторити, що таке радіус атома. (Радіус атома — це відстань від центра ядра до сферичної поверхні, якої торкаються орбіталі з електронами останнього енергетичного рівня)

Радіуси атомів елементів у групі (підгрупі) збільшуються зверху донизу. Пояснення: чим більше енергетичних рівнів має атом, тим більший його радіус.

✵ Електронегативність у групах зверху вниз зменшується, отже, в атомів посилюється здатність віддавати електрони, тобто посилюються металічні властивості.

Закономірність: у головних підгрупах основні властивості вищих оксидів посилюються згори донизу, а кислотні властивості — навпаки.

2. Характеристика елементів одного періоду

✵ Найхарактернішими для елементів є вищі оксиди.

Розглянемо вищі оксиди елементів 3-го періоду:

✵ Робота з підручником: с. 63-64, завдання на с. 64.

✵ Причини зміни властивостей: зменшення радіуса атомів у періодах зліва направо внаслідок посилення притягання електронів до ядра (табл. 7 підручника); посилення електронегативності, а отже, посилення кислотних властивостей. Учні розглядають табл. 6 на с. 65.

Закономірність: у періодах кислотні властивості вищих оксидів і гідроксидів посилюються зліва направо, а основні властивості — у протилежному напрямку.

3. Сучасне формулювання періодичного закону

Властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від значень зарядів ядер атомів.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. «Перевірте свої знання»: с. 70, № 1-8.

2. Виконання вправи

У якої зі сполук основні (кислотні) властивості мають бути виражені яскравіше:

а) Li2O чи Na2O;

б) SiO2 чи P2O5;

в) КОН чи Ca (OH)2;

г) H2TeO4 чи HSeO4?

Відповідь аргументуйте.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 8 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-6.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити