Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 18. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА». ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАЛИХ ПЕРІОДІВ ЗА ЇХНІМ МІСЦЕМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА БУДОВОЮ АТОМА

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома»; підготуватися до контрольної роботи; розглянути план характеристики хімічного елемента за його положенням у періодичній системі та будовою атома.

Очікувані результати: учень опанував матеріал теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома» та застосовує знання на практиці; учень характеризує хімічний елемент за певним планом, визначає тип його простої речовини за місцем елемента в періодичній системі та будовою атома.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: періодичний закон, хімічний елемент, період, група, порядковий номер, електронна формула, атом, електрон, протон, нейтрон, енергетичні рівні.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (обговорення теоретичних питань)

1. Як можна класифікувати хімічні елементи? Наведіть приклади.

2. Сформулюйте періодичний закон. Чому цей закон був названий періодичним? Що є графічним відображенням цього закону?

3. Яка будова періодичної системи хімічних елементів?

4. Що таке період? Які періоди називають малими, а які великими? Як змінюються властивості елементів у періодах зі збільшенням порядкового номера.

5. Що таке група та з чого вона складається? Як змінюються властивості елементів у головних підгрупах зі збільшенням порядкового номера?

6. З чого складається атом? Яка будова атомного ядра? Яку інформацію про будову атома можна отримати з порядкового номера хімічного елемента?

7. Що називають нуклідами та ізотопами? Наведіть приклади. Чому відносна атомна маса більшості елементів виражається дробовим числом?

8. Що вам відомо про стан електрона в атомі? Як записують електронні та графічні формули атома? Що таке основний та збуджений стани атома?

9. Що таке радіус атома? Як змінюється радіус атомів у періодах і групах?

3. Виконання вправ

Один учень працює біля дошки.

Вправа 1. Охарактеризуйте за положенням у періодичній системі та будовою атома хімічний елемент з порядковим номером 17.

Вправа 2. Оксид хімічного елемента І групи головної підгрупи має формульну масу 94. Назвіть хімічний елемент.

Вправа 3. Природний Неон складається з двох нуклідів 20Ne та 22Ne. Відносна атомна маса Неону дорівнює 20,2. Обчисліть масові частки нуклідів 20Ne та 22Ne в природному Неоні.

4 Самостійна робота

Виконати завдання підручника з рубрики «Виконайте завдання» на с. 71.

1. Установіть відповідність між вищими оксидами хімічних елементів і їхньою відносною молекулярною масою.

Вищий оксид елемента  Відносна молекулярна маса

1. Калію    а) 102 г) 94

2. Алюмінію    б) 44 д) 90

3. Карбону    в) 40

4. Магнію

2. Установіть відповідність між леткими водневими сполуками хімічних елементів і їхньою відносною молекулярною масою.

Летка воднева сполука елемента Відносна молекулярна маса

1. Оксигену    а) 34

2. Фосфору    б) 16

3. Карбону    в) 18

4. Флуору    г) 20

      д) 19

3. Установіть послідовність посилення металічних властивостей атомів елементів:

а) Калій;    в) Натрій;

б) Магній;    г) Алюміній.

4. Установіть послідовність посилення неметалічних властивостей атомів елементів:

а) S;    в) O;

б) Se;     г) F.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Підготуватися до контрольної роботи.

♦ Повторити матеріал попередніх уроків.

♦ Виконайте вправу. Охарактеризуйте за положенням у періодичній системі та будовою атома хімічний елемент з порядковим номером 14.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити