Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 19. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА»

Цілі: перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Періодичний закон і періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома».

Очікувані результати: учень демонструє вміння самостійно використовувати здобуті знання на практиці, виконує завдання різного рівня складності.

Тип уроку: перевірка знань і вмінь.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приклад контрольної роботи

1. Дайте визначення термінам: період, атомна орбіталь.

2. Охарактеризуйте хімічний елемент Фосфор за положенням у періодичній системі та будовою його атома.

3. Назвіть хімічний елемент за такими даними: розташований у ІV групі головній підгрупі, масова частка Оксигену у вищому оксиді дорівнює 21,23 %.

4. Природний Купрум складається з двох нуклідів 63Cu та 65Cu. Відносна атомна маса Купруму становить 63,55. Обчисліть масові частки нуклідів 63Cu та 65Cu в природному Купрумі.

5. На основі електронної теорії будови атомів поясніть, чому Нітроген не буває п’ятивалентним.

Для більш підготовлених учнів можна взяти як індивідуальну роботу завдання з рубрики «Додаткові завдання» підручника, с. 72.

1. Напишіть графічну й електронну формули атомів елементів № 5, 12, 17.

2. Елемент розташований у ІІІ періоді, І групі головної підгрупи. Визначте цей елемент і підрахуйте кількість протонів і електронів у атомі цього елемента. Напишіть графічну й електронну формули атома цього елемента.

3. У невідомого елемента на третьому, останньому, шарі електронів удвічі більше, ніж на останньому шарі в атомі Магнію. Визначте невідомий елемент А. Напишіть графічну й електронну формули атома елемента А.

4. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента IV групи дорівнює 44. Про який елемент ідеться? Металічні чи неметалічні властивості проявляє цей елемент? У яких двох елементів — сусідів по періоду й групі — ці властивості будуть менш яскраво виражені? Напишіть графічну й електронну формули атома цього елемента.

5. Відносна молекулярна маса леткої водневої сполуки елемента VI групи дорівнює 34. Про який елемент ідеться? Яка формула й характер (основний чи кислотний) його вищого оксиду? Напишіть графічну й електронну формули атома цього елемента.

6. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі елемента А втричі більша, ніж у атомі Кальцію на зовнішньому енергетичному рівні. Електрони в атомі елемента А розташовані на трьох енергетичних рівнях. Визначте елемент А, запишіть формулу вищого оксиду цього елемента й гідроксиду, що йому відповідає, вкажіть характер цих сполук.

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Скласти міні-конспект на тему «Значення періодичного закону».

♦ Підготувати реферат на тему «Життя та діяльність Д. І. Менделєєва».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити