Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ

УРОК 2. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТУ В РЕЧОВИНІ

Цілі: повторити методику обчислення відносної молекулярної (формульної) маси речовини та масової частки елемента в речовині.

Очікувані результати: учень обчислює відносну молекулярну (формульну) масу речовин; обчислює масову частку елементів у речовині; визначає хімічну формулу речовини за відомими масовими частками елементів.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів, калькулятор.

Базові поняття уроку: маса молекули, атомна одиниця маси, відносна молекулярна (формульна) маса, масова частка елемента у складній речовині.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У 8-му класі ми ознайомимося з новим типом хімічних задач, де будемо застосовувати вміння обчислювати відносну молекулярну (формульну) масу речовини та масову частку елементів у речовині.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Бесіда з класом

1. У яких одиницях можна виразити масу молекули (формульної одиниці)?

2. Що таке відносна молекулярна (формульна) маса і як її обчислюють? Яким символом у хімії позначають цю масу?

Правило! Відносна молекулярна (формульна) маса речовини дорівнює сумі відносних атомних мас елементів, помножених на відповідні індекси.

Mr(AaBbCc ) = a ∙ Ar (A) + b ∙ Ar (B) + c ∙ Ar (C).

Вправа

Учні по черзі працюють біля дошки.

Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси речовин, хімічні формули яких:

O2, N2O, K2SO4, NaHCO3, CH3COOH, Ca3 (PO4 )2.

3. Як ви розумієте суть поняття «масова частка елемента»?

4. Що означає вираз «масова частка елемента становить 15 %»?

5. За якою формулою можна обчислити масову частку елемента в речовині?

ω (Ел.) = ,

де ω (Ел.) — масова частка елемента в речовині;

n (Ел.) — кількість атомів елемента в одній молекулі (формульній одиниці) речовини;

Ar (Ел.) — відносна атомна маса елемента;

Mr (речовини) — відносна молекулярна (формульна) маса речовини.

2. Розв'язування задач

1. Обчисліть масові частки Гідрогену та Сульфуру в гідроген сульфіді, хімічна формула якого H2S.

2. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, що містить атоми Карбону (ω = 58,54 %), Гідрогену (ω = 4,06 %), Нітрогену (w = 11,38 %) та Оксигену. Відносна молекулярна маса речовини становить 123.

3. Обчисліть відносну молекулярну масу:

а) однієї молекули кисню;

б) двох молекул водню;

в) однієї молекули води;

г) двох молекул гідроген сульфіду H2S.

4. До складу молекули речовини входять:

а) 1 атом Гідрогену й 1 атом Хлору;

б) 2 атоми Гідрогену й 1 атом Сульфуру;

в) 1 атом Карбону й 4 атоми Гідрогену.

Напишіть формули цих речовин, обчисліть їх відносну молекулярну масу.

5. У кальцій оксиді на кожен атом Кальцію припадає 1 атом Оксигену. Напишіть формулу кальцій оксиду. У якому масовому відношенні треба взяти кальцій та кисень, щоб вони прореагували повністю? Обчисліть масові частки елементів в цій речовині.

6. До складу молекули речовини входять 2 атоми Карбону й 6 атомів Гідрогену. Напишіть формулу цієї речовини, обчисліть її відносну молекулярну масу,масові відношення та масові частки елементів.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Вивчити конспект.

♦ Виконати вправи:

1. Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси речовин, хімічні формули яких:

N2, P2O5, Na2CO3, KHSO4, НСООН,

C2H5COOCH3, Fe (OH)3, Al2 (SO4 )3.

2. Масова частка Сульфуру в сульфіді складу Ел2S2 становить 60,76 %. Визначте невідомий елемент.

3. Напишіть з допомогою хімічних символів и цифр:

а) три атоми Сульфуру, чотири молекули кисню, два атоми Оксигену, дві молекули води;

б) п’ять атомів Магнію, три молекули хлору, два атоми Гідрогену, одна молекула вуглекислого газу;

в) сім атомів Нітрогену, три атоми Феруму, чотири молекули нітрогену, дві молекули водню.

4. Складіть формули й назвіть сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ) із:

а) Оксигеном;

б) Сульфуром;

в) Фтором;

г) Хлором.

Обчисліть масові частки феруму в цих сполуках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити