Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 21. КОВАЛЕНТНИЙ ПОЛЯРНИЙ І НЕПОЛЯРНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Цілі: ознайомити учнів із причинами виникнення хімічного зв'язку між атомами в процесі утворення простих та складних речовин; із механізмом утворення ковалентного неполярного та полярного зв'язку; сформувати навички складання електронних та графічних формул речовин.

Очікувані результати: учень розуміє причини виникнення хімічного зв'язку; застосовує поняття електронегативності для визначення типу хімічного зв'язку; наводить приклади речовин з ковалентним полярним і неполярним зв'язком; пояснює механізм утворення ковалентного зв'язку; складає електронні та графічні формули речовин з ковалентним зв'язком.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиці відносних електронегативностей, плакат «Ковалентний зв'язок».

Базові поняття уроку: хімічний елемент, атом, електрон, зовнішній електронний шар, валентні електрони, електронегативність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

1. Із яких частинок складається атом?

2. Який заряд має електрон?

3. Чим основний стан атома відрізняється від промотованого?

4. Які електрони називають неспареними, а які спареними?

5. Які електрони називають валентними? Як за будовою зовнішнього електронного рівня можна визначити валентність елемента?

6. Чим відрізняється будова зовнішнього енергетичного рівня елементів металів і неметалів?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У природі фактично не трапляються атоми у вільному стані. Як правило, вони утворюють велику кількість сполук з іншими атомами. Як саме це відбувається ми розглянемо у процесі вивчення цієї теми.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення з елементами бесіди

Основна причина утворення хімічного зв’язку — це прагнення утворити стійку електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня. Таким рівнем можна вважати стійкий восьмиелектронний завершений рівень (ns2np6). У процесі утворення хімічного зв’язку атоми перебудовують зовнішній енергетичний рівень. При цьому вони можуть віддавати або приєднувати (частково або повністю) електрони зовнішнього рівня.

Згадаємо, що таке електронегативність. Для кількісної оцінки електронегативності елементів використовують таблицю (табл. 3 на с. 56 підручника).

Типи внутрішньомолекулярного хімічного зв’язку

Хімічний зв’язок, який виникає між атомами в результаті утворення спільних електронних пар, називають ковалентним зв’язком.

Хімічний зв’язок, який утворюється між атомами з однаковою електронегативністю за рахунок утворення спільних електронних пар, називають ковалентним неполярним зв’язком.

Приклади речовин: водень H2, кисень O2, азот N2, хлор Cl2.

Робота з підручником (с. 76-78)

Робота біля дошки. Виконання вправи

Складіть електронну та графічну формули утворення молекули Флуору. Хімічний зв’язок, утворений атомами, електронегативності яких дещо відрізняються, називають ковалентним полярним зв’язком.

Приклади речовин: вода H2O, амоніак NH3, хлороводень HCl, сірководень H2S.

Робота з підручником на с. 79, завдання на с. 80 Робота біля дошки. Виконання вправи

Складіть електронну та графічну формули утворення молекули амоніаку, хімічна формула якого NH3.

VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

1. У чому причина утворення хімічного зв’язку між атомами?

2. Які типи хімічного зв’язку ви знаєте?

3. Який зв’язок називають ковалентним?

4. За яким принципом утворюється ковалентний зв’язок?

5. Які типи ковалентного зв’язку ви знаєте? Наведіть приклади речовин з відповідними типами хімічного зв’язку.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 9 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-3.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-5.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити