Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 23. ЙОННИЙ ЗВ'ЯЗОК

Цілі: ознайомити учнів з механізмом утворення йонного зв'язку; розвинути навички складати електронні схеми утворення речовин з йонним типом зв'язку; розширити знання учнів про будову атомів металів і неметалів на прикладі утворення йонів.

Очікувані результати: учень розуміє як утворюються катіони та аніони; пояснює механізм утворення йонного зв'язку; складає електроні схеми утворення речовин з йонним типом зв'язку.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиці відносних електронегативностей, плакат «Йонний зв'язок».

Базові поняття уроку: атом, електронегативність, хімічний зв'язок, йонний зв'язок, йон, катіон, аніон.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда з класом

1. Що таке електронегативність?

2. Які елементи є металічними, а які неметалічними? Де ці елементи розташовані в періодичній системі хімічних елементів?

3. Як змінюється електронегативність атомів елементів у періодах і групах?

4. Який зв’язок називають ковалентним полярним? Чому цей зв’язок є полярним?

5. Що таке спільна електронна пара?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Йони

Розповідь учителя

ü Йони — це заряджені частинки, на які перетворюються атоми в результаті віддавання чи приєднання електронів.

Атоми, які майже повністю віддають свої валентні електрони, перетворюються на позитивно заряджені йони (катіони), а атоми, які ці електрони приєднують, — на негативно заряджені йони (аніони).

Робота в парах

Учні працюють із матеріалом підручника на с. 85-87 (5-10 хв), після цього перевіряють знання один у одного.

Робота біля дошки. Завдання 1, 2, 3 на с. 86-87 підручника.

2. Йонний зв'язок

Розповідь учителя з елементами бесіди

Йонний зв’язок утворюється, коли взаємодіють атоми елементів, електронегативності яких різко відрізняються. При цьому відбувається майже повне зміщення електронів (електронних пар) від атомів з меншою електронегативністю до атомів з більшою електронегативністю, утворюються йони.

Хімічний зв’язок, який виникає між йонами в результаті дії електростатичних сил притягання, називають йонним зв’язком.

Сполуки, які при цьому утворюються, називають йонними сполуками.

3. Йонні сполуки

Учитель дає поняття про йонні кристали та формульні одиниці.

4. Евристична бесіда

Завдання. Установіть взаємозв’язок між положенням елементів у періодичній системі й типом зв’язку.

Учитель допомагає учням знайти правильну відповідь.

5 Виконання вправи

Складіть електронну схему утворення однієї формульної одиниці натрій хлориду NaCl і кальцій броміду CaBr2.

VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання вправ

1. Складіть електронну схему утворення однієї формульної одиниці алюміній хлориду AlCl3.

2. «Виконайте завдання»: с. 92, № 1, 3, 4.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 10 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-3.

♦ «Виконайте завдання»: № 2, 5, 6.

♦ «Додаткові завдання» на с. 93 можна використовувати для домашньої самостійної роботи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити