Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 25. СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ

Цілі: сформувати уявлення про поняття «ступінь окиснення»; порівняти поняття «валентність» і «ступінь окиснення»; сформувати навички визначати ступінь окиснення в сполуках за їх хімічними формулами, а також за будовою атомів, що утворюють ці сполуки.

Очікувані результати: учень розрізняє поняття «валентність» і «ступінь окиснення»; визначає ступені окиснення елементів за хімічною формулою сполуки, і навпаки, складає формулу сполуки за ступенями окиснення елементів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: валентність, ступінь окиснення, хімічний зв'язок, електронегативність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда з класом

1. Що таке валентність?

2. Як за хімічною формулою бінарної сполуки визначити валентності елементів? Нагадайте алгоритм з прикладом.

3. Як за валентностями елементів скласти формулу бінарної сполуки? Нагадайте алгоритм з прикладом.

4. Що таке електронегативність?

5. Які типи хімічного зв’язку ви знаєте? Наведіть приклади сполук з відповідними типами хімічного зв’язку.

2. Робота в парах

Один учень виконує перше завдання, інший — друге. Після виконання завдань вони обмінюються роботами й перевіряють їх.

1) Написати формули за валентністю:

карбон(ІV) оксид, карбон(ІІ) оксид, ферум(ІІ) оксид,

ферум(III) оксид, фосфор (V) оксид.

2) Визначити валентність у сполуках:

P2O3, N2O5, SiO2, Na2O, CaO.

V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття валентності застосовне до сполук із ковалентними зв’язками; для складання формул речовин з йонними зв’язками використовують поняття «ступінь окиснення».

Поняття «ступінь окиснення» також є базовим під час вивчення особливого типу реакцій (ОВР), з якими ми будемо знайомитись у наступних темах. Тому засвоєння цього поняття допоможе під час вивчення окисно-відновних реакцій.

VI. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ступінь окиснення

ü Ступінь окиснення — це умовний заряд, який отримали б атоми в сполуках у результаті обміну електронами під час утворення хімічного зв’язку.

Учням роздають картку-інструкцію з правилами розрахунку ступенів окиснення елементів, або учні працюють з підручником на с. 94-95.

Ступінь окиснення...

✵ ...позначається арабськими цифрами зі знаком « + » або «-» перед цифрою. Цифру 1 зазвичай не пишуть. У формулах ступінь окиснення записують над хімічним символом елемента. Наприклад, Na+2S-2;

✵ ...Флуору завжди дорівнює -1;

✵ ..Оксигену в сполуках дорівнює -2 (крім сполук із Флуором, де він дорівнює +2 або +1, наприклад F-12O+2, і пероксидів, де він дорівнює -1, наприклад H+12O-12);

✵ ...Гідрогену в сполуках дорівнює +1 (крім гідридів металів, де він дорівнює -1, наприклад Ca+2H-12);

✵ ...у простих речовинах і в сполуках з ковалентним неполярним зв’язком ступінь окиснення дорівнює нулю (наприклад, H02, O02, Na0);

✵ ...одноатомного йона дорівнює його заряду. Наприклад, у натрій хлориді ступінь окиснення Натрію дорівнює +1, а Хлору - -1;

• ...якщо в складі йона 2 або більше атомів елементів, його заряд дорівнює алгебраїчній сумі зарядів цих елементів.

Наприклад,

2. Складання формул за ступенями окиснення, визначення ступеня окиснення елементів за формулою

Робота з підручником

Учні разом з учителем розглядають приклад на с. 96 і с. 97-98.

3. Виконання вправ на вдосконалення навичок визначати ступені окиснення атомів елементів за формулою сполуки, і навпаки

Вправа 1. Визначте ступені окиснення атомів усіх елементів у речовинах, хімічні формули яких:

H2, Na2O, Cl2O7, NO2, H2SO4, NaOH, KNO2, Ca3 (PO4 )2, Ba (NO3 )2.

Вправа 2. Складіть хімічну формулу сполуки Магнію з Нітрогеном.

VІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Що так ступінь окиснення? Чим ступінь окиснення відрізняється від валентності?

2. Чому в атомів простих речовин ступінь окиснення становить нуль?

3. Чому атоми металів виявляють у сполуках лише додатні ступені окиснення?

4. Як визначають ступінь окиснення атомів у складних сполуках?

5. Як за ступенями окиснення атомів елементів визначити формулу сполуки?

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 11 підручника.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-5.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити