Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 26. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Ступінь окиснення»; вдосконалити навички визначення ступеня окиснення в сполуках за хімічними формулами та будовою атомів, які утворюють ці сполуки; вдосконалити навички складання хімічних формул за відомими ступенями окиснення атомів.

Очікувані результати: учень розрізняє поняття «валентність» і «ступінь окиснення»; визначає ступені окиснення елементів за хімічною формулою сполуки, і навпаки, складає формулу сполуки за ступенями окиснення елементів.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиці відносних електронегативностей.

Базові поняття уроку: валентність, ступінь окиснення, хімічний зв'язок, електронегативність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом. Гра «Хто швидше?»

Учні з кожного ряду по черзі по одному виходять до дошки й виконують завдання 1 із рубрики «Додаткові завдання», с. 101: перший ряд — завдання а), другий — б), третій — в). Перемагають учні того ряду, які швидше та з меншою кількістю помилок виконали завдання.

3. Виконання вправ

Один учень працює біля дошки.

Вправа 1. Які максимальні та мінімальні значення ступенів окиснення можуть мати атоми Натрію, Карбону, Сульфуру, Хлору, Силіцію, Алюмінію та Фосфору? Запишіть формули відповідних сполук.

Вправа 2. Складіть формули сполук елементів за графічними формулами їхніх молекул та визначте ступені окиснення кожного елемента:

Вправа 3. Складіть хімічні формули трьох сполук Хлору з Оксигеном, у яких Хлор має ступені окиснення +1, + 4 та +7.

Вправа 4. Складіть хімічні формули двох сполук Арсену із Сульфуром, у яких атоми Арсену мають ступені окиснення +3 та +5, а атоми Сульфуру -2.

4. Самостійна робота

Учитель проводить самостійну роботу, використовуючи «Додаткові завдання» на с. 101-102.

Рекомендовано диференційоване добирання завдань.

1. Розставте ступені окиснення елементів у сполуках:

а) NaH, CaО, NH3, HCl, H2S, КОН, SiH4, H2O, H2;

б) CaH2, CO2, N2, КИ, HF, CH4, Li2O, O3;

в) H2CO3, K3PO4, CaF2, Al2(SO4)3, Cu(OH)2, H2SO3, AlPO4, Fe(NO3)3.

2. У яких сполуках валентність чисельно не дорівнює ступеням окиснення:

P4, P2O5, H2, H2O2, O2, H2S, K2O2 ?

3. Чому не буває валентність 0, але може бути ступінь окиснення, що дорівнює 0?

4. Чому не можуть існувати сполуки: SiO3, Be2O3, PO3, S2O7? Поясніть свою точку зору й запишіть правильні формули вищих оксидів цих елементів.

5. В оксидах Оксиген має ступінь окиснення -2. Які бінарні оксигеновмісні сполуки не є оксидами:

H2O, SO3, P2O3, CO2, Na2O2, CO, H2O2, ВаО, BaO2, OF2?

6. Який мінімальний і максимальний ступені окиснення у Сульфуру, Силіцію, Нітрогену?

7. Який максимальний ступінь окиснення у Хлору, Брому, Йоду, Астату? Чому для Флуору він не характерний?

8. Складіть формули сполук, не забуваючи про те, що на першому місці у формулі треба ставити символ елемента з меншою електронегативністю, а на другому місці — символ елемента з більшою електронегативністю:

а) нітридів: калій нітриду, кальцій нітриду, алюміній нітриду;

б) хлоридів: натрій хлориду, гідроген хлориду, сульфур(IV) хлориду й сульфур(VI) хлориду;

в) сульфідів: гідроген сульфіду, ферум(ІІ) сульфіду, карбон(IV) сульфіду, алюміній сульфіду;

г) карбідів: магній карбіду, алюміній карбіду, силіцій(IV) карбіду.

9. Напишіть структурні формули сполук: Na2O2, H2O2, ВаО, ВаО2, OF2, якщо відомо, що всі елементи мають звичайні валентності.

10. Складіть формули бінарних сполук: калій гідриду, алюміній оксиду, гідроген броміду, силіцій(IV) гідриду, оксиген флуориду, літій йодиду, алюміній силіциду, карбон(IV) хлориду, фосфор(V) флуориду, силіцій(IV) флуориду.

11. Складіть формули флуоридів Фосфору, де фосфор має ступені окиснення +3, +5, і сульфідів Карбону й Силіцію, де вони мають найвищі ступені окиснення.

12. Допишіть рівняння реакцій, формули продуктів реакцій складіть за ступенями окиснення:

Al + F2

Mg + N2

Na + P →

Al + Si →

B + F2 →

H2+N2

Na + H2

Be + O2

K + Br2

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попереднього уроку.

♦ Виконати вправи (письмово):

1. Визначте і вкажіть у наведених формулах речовин ступені окиснення елементів:

Cl2, O3, Na2O, ВaS, KBr, Fe2O3, P2O5, Na2SO4, BaCO3,

KOH, K2CO3, KHSO4, Mg (OH)2, Ba3 (PO4 )2, Al (NO3)3.

2. Складіть хімічні формули двох сполук Фосфору з Оксигеном, у яких Фосфор має ступені окиснення +3 та +5.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити