Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 27. КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ

Цілі: показати взаємозв'язок між будовою речовини та її фізичними властивостями; ознайомити учнів з різними типами кристалічних ґраток; сформувати вміння характеризувати фізичні властивості речовин за типом кристалічних ґраток і видом хімічного зв'язку.

Очікувані результати: учень визначає тип кристалічної ґратки для речовин з різними типами хімічного зв'язку; характеризує фізичні властивості речовин за типом кристалічних ґраток і видом хімічного зв'язку.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, плакат «Типи кристалічних ґраток», моделі різних кристалічних ґраток (натрій хлориду, алмазу, графіту, міді тощо).

Базові поняття уроку: аморфна речовина, кристалічна речовина, кристалічна ґратка (атомна, молекулярна, йонна, металічна).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Обговорення з учнями теми «Металічний зв’язок».

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

1. Які типи хімічного зв’язку ви знаєте?

2. Які частинки називають йонами? Як вони утворюються?

3. Наведіть приклади речовин з ковалентним полярним, ковалентним неполярним та йонним зв’язком.

4. Чи впливає будова речовини на її властивості? Відповідь аргументуйте.

5. Які агрегатні стани речовин ви знаєте?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя

Якщо механічно подрібнювати слюду й багато інших твердих речовин, то можна помітити, що вони розколюються й утворюються дрібні кристалики певної форми. Такі речовини називають кристалічними. Проте відомі тверді речовини (скло, шматки смоли), які від удару утворюють осколки невизначеної форми. Такі речовини називають аморфними, тобто безформними (див. рисунки на с. 104-105 підручника).

Аморфна речовина

У кристалічних речовинах йони, атоми чи молекули розміщені суворо впорядковано, на певних відстанях. Таке закономірне розміщення частинок у кристалах нагадує будову решітки з вузлами, які чергуються, звідси назва — кристалічна ґратка.

Кристалічна будова твердої речовини Робота з підручником

Учні заповнюють таблицю, користуючись матеріалом підручника — § 12.

Типи кристалічних ґраток

Тип кристалічних ґраток

Характеристика

Хімічні зв’язки між частинками у ґратці

Приклади речовин

Фізичні властивості

Молекулярна

Атомна

Йонна

Металічна

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Учні разом з учителем розбирають завдання з рубрики підручника «Для допитливих», с. 114.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 12 підручника.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-34 до параграфа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити