Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 29. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК. БУДОВА РЕЧОВИНИ»

Цілі: перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Хімічний зв'язок. Будова речовини».

Очікувані результати: учень демонструє вміння самостійно використовувати здобуті знання на практиці, виконує завдання різного рівня складності.

Тип уроку: перевірка знань і вмінь.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця відносної електронегативності елементів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Приклад контрольної роботи

1. Дайте визначення термінам: ковалентний неполярний зв’язок, катіон.

2. Розмістіть елементи за порядком збільшення відносної електронегативності:

а) P, Cl, Al, Na, S, Si;

б) Cl, Br, I, F.

3. Охарактеризуйте хімічний зв’язок у молекулі амоніаку, хімічна формула якого NH3. Складіть схеми утворення цієї молекули з атомів Нітрогену та Гідрогену, використавши електронні та графічні формули частинок. Зобразіть графічну формулу амоніаку.

4. Складіть електронну схему утворення однієї формульної одиниці алюміній хлориду AlCl3. Яку кристалічну ґратку має ця речовина?

5. Атом елемента має на 5 електронів менше, ніж йон Сульфуру S2-. Назвіть цей елемент, складіть електронні формули його атома.

6. Визначте і вкажіть у наведених формулах речовин ступені окиснення елементів:

H2, K2S, ZnO, NaBr, P2O3, N2O5, NaH, K2CO3, NaNO3,

LiOH, K2SO3, NaHCO3, Ca (OH)2, Cr2 (SO4 )3, Fe (NO3 )3.

2. Додаткові завдання

1. Невідомий елемент має на останньому третьому енергетичному рівні 4 електрони. Про який елемент йде мова? У якій групі, періоді, підгрупі знаходиться цей елемент? Напишіть формули його вищого оксиду і гідроксиду, що йому відповідає, леткої водневої сполуки, і розставте ступені окиснення елементів у цих сполуках.

2. У невідомого елементу А на 2 електрони менше, ніж у Йона Флуору. Визначте невідомий елемент А і запропонуйте сполуки, утворені цим елементом з ковалентним полярним, ковалентним неполярним і йонним зв’язком.

3. Невідомий елемент має на останньому другому енергетичному рівні 4 електрони. Про який елемент йде мова? У якій групі, періоді, підгрупі знаходиться цей елемент? Напишіть формули його вищого оксиду, гідроксиду, що йому відповідає, леткої водневої сполуки і розставте ступені окиснення елементів у цих сполуках. Укажіть типи зв’язків у цих сполуках.

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити