Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 30. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Цілі: проаналізувати помилки, допущені під час виконання завдань контрольної роботи, та зробити висновки.

Очікувані результати: учень проаналізував допущені в контрольній роботі помилки та зробив відповідні висновки.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиці відносних електронегативностей елементів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Загальний аналіз контрольної роботи. Аналіз типових помилок, допущених учнями під час виконання завдань

2. Перевірка самостійної домашньої роботи за завданнями рубрики «Додаткові завдання» на с. 116 підручника

1. Наведіть приклади речовин з різним типом кристалічних ґраток. Поясніть, які фізичні властивості мають ці сполуки.

2. Кристалічний йод є леткою сполукою. Який тип кристалічної ґраток характерний для нього?

3. Білий фосфор має температуру плавлення +44 °С, червоний фосфор — +250 °С, а чорний — +400 °С. Чи однаковий тип кристалічних ґраток мають різновиди фосфору? Поясніть свою точку зору.

4. Кристали карборунду SiC займають друге місце за твердістю після алмазу й мають температуру плавлення +2830 °С. Який тип кристалічних ґраток характерний для них?

5. Кристали корунду Al2O3 плавляться за температури +2050 °С. Чи можна стверджувати, що вони мають таку саму кристалічну ґратку, що й кристали карборунду? Поясніть свою точку зору.

6. Солі натрій хлорид і натрій йодид мають однакову кристалічну ґратку. Ці сполуки будуть легкоплавкими чи тугоплавкими? Поясніть свою точку зору.

7. Солодка кристалічна сполука глюкоза C6H12O6 (її ще називають виноградним цукром) плавиться за температури +146...+150 °С. Чи можете ви її розплавити в домашніх умовах? Який тип кристалічних ґраток характерний для цієї сполуки?

8. Деяка сполука за звичайних умов є газом X2. Перехід у твердий стан відбувається за температури t = -210 °С. Який тип кристалічних ґраток має ця сполука у твердому стані? Який тип хімічного зв’язку в молекулах цієї сполуки?

9. Який тип кристалічних ґраток характерний для летких водневих сполук неметалічних елементів?

10. Чому оксиди металічних елементів завжди є кристалічними сполуками на відміну від оксидів неметалічних елементів? Який тип кристалічних ґраток характерний для них?

11. Чому не можна говорити «молекула солі», «молекула лугу»?

12. Як експериментально довести, що крім речовин молекулярної будови є речовини немолекулярної будови?

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Проаналізувати власні помилки, що були допущені в контрольній роботі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити