Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 31. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ — ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ

Цілі: сформувати уявлення учнів про поняття «кількість речовини»; ознайомити з одиницею вимірювання кількості речовини та сталою Авогадро; навчити учнів визначати кількість речовини за кількістю структурних частинок, що входять до її складу. Очікувані результати: учень розуміє суть поняття «кількість речовини» та «моль»; визначає кількість речовини за кількістю структурних частинок у певній порції речовини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, зразки речовин кількістю речовини 1 моль, портрет Амедео Авогадро.

Базові поняття уроку: кількість речовини, моль, стала Авогадро, атом, молекула.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

1. Що таке речовина?

2. З яких частинок може складатися речовина? Які розміри мають ці частинки?

3. Наведіть приклади речовин з молекулярною та немолекулярною будовою.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пояснення вчителя

Поняття «моль», з якими ми ознайомимося на цьому й наступному уроках, є одним із найголовніших у хімії. З використанням цього поняття в хімії розв’язують величезну кількість практичних і розрахункових задач.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення з елементами бесіди

У реальних хімічних розрахунках дуже незручно користуватися мізерними масами атомів, молекул та йонів. Тому хіміки використовують фізичну величину, яка визначається кількістю частинок речовини в певній її порції. Ця величина має назву кількість речовини.

ü Кількість речовини — це фізична величина, що визначається числом структурних частинок, які містяться в певній порції речовини.

На письмі кількість речовини позначають літерою n (читається «ен»). Одиницею вимірювання кількості речовини є моль (від лат. moles «безліч»).

Робота з підручником

Розрахунок числа структурних одиниць на с. 118.

ü 1 моль — це порція речовини, яка містить 6,02 ∙ 1023 її структурних частинок (атомів, молекул, йонів).

n = ,

де n — кількість речовини;

N — загальна кількість структурних частинок (атомів, молекул, йонів); NA — стала Авогадро (6,02 ∙ 1023 моль-1).

Робота з підручником

♦ Де і як застосовують поняття «моль»?

Розв'язування розрахункових задач

Задача 1. В якій кількості речовини міститься 3,01 ∙ 1024 молекул азоту?

Задача 2. Яка кількість молекул міститься у 2 моль водню?

Задача 3. Скільки молів атомів кожного елемента міститься у 5 моль сульфатної кислоти? H2SO4? Скільки всього атомів елементів у цій кількості речовини?

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Виконайте завдання»: с. 123, № 1, 2, 7.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 13 підручника.

♦ «Виконайте завдання»: № 3, 4, 5, 6, 8.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити