Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 32. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Кількість речовини. Моль — одиниця вимірювання кількості речовини. Стала Авогадро»; закріпити вміння і практичні навички хімічних обчислень з використанням понять «кількість речовини», «моль» і «стала Авогадро».

Очікувані результати: учень розуміє суть понять «кількість речовини» та «моль»; знає значення сталої Авогадро; застосовує ці поняття під час розв'язування розрахункових задач.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: кількість речовини, моль, стала Авогадро.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. Що таке речовина?

2. З яких частинок може складатися речовина? Наведіть приклади речовин з молекулярною та немолекулярною будовою.

3. Що таке кількість речовини?

4. У яких одиниця вимірюють кількість речовини?

5. Що таке 1 моль речовини?

6. За якою формулою можна розрахувати кількість речовини?

7. Що таке стала Авогадро та яке її числове значення?

3. Розв'язування задач і вправ

Один учень працює біля дошки.

Задача 1. На предметне скло помістили краплю води, що містить 1,505 ∙ 1022 молекул. Обчисліть кількість речовини води, що міститься у краплі.

Задача 2. У балоні міститься 15 моль амоніаку. Обчисліть кількість молекул амоніаку, що міститься в балоні.

Задача 3. У порожню колбу закачали 0,5 моль вуглекислого газу й щільно її закрили. Обчисліть кількість молекул вуглекислого газу та загальну кількість атомів, що містяться в колбі.

Задача 4. У балоні міститься 3 моль метану, хімічна формула якого CH4. Яка кількість атомів Гідрогену міститься в балоні?

Задача 5. Де більше атомів: у 2 моль води чи 3 моль кисню?

4. Самостійна робота з підручником

Учні працюють із підручником, с. 124-125, розв’язують задачі після прикладів.

Кількість і номери завдань визначає вчитель.

5. Робота в групах

1 група

Яку кількість речовини кожного елемента витрачено на утворення 1 моль: HCl, Cl2, H2O.

2 група

Яку кількість речовини кожного елемента витрачено на утворення 1 моль: H2SO4, H3PO4, PH3.

3 група

Яку кількість речовини кожного елемента витрачено на утворення 1 моль: Fe2O3, Ca (OH)2, NaOH.

4 група

Яку кількість речовини кожного елемента витрачено на утворення 1 моль: CuSO4, SO3, BaCl2?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Параграф 13.

♦ Розв’яжіть задачу. Де більше атомів Гідрогену: в 1,5 моль амоніаку чи 1 моль метану?

♦ Яку кількість речовини складає 30,1 ∙ 1023 атомів натрію? Визначить масу цих атомів.

♦ Скільки атомів гідрогену та оксигену міститься у воді кількістю речовини 1 моль?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити