Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 33. МОЛЯРНА МАСА

Цілі: ознайомити учнів з поняттям «молярна маса» та її одиницею вимірювання; показати фізичний зміст молярної маси; навчити обчислювати молярну масу за хімічною формулою; пояснити взаємозв'язок між кількістю речовини, масою та молярною масою.

Очікувані результати: учень розуміє суть поняття «молярна маса»; знає одиниці вимірювання молярної маси; обчислює молярну масу за хімічною формулою; розв'язує різноманітні задачі з використанням молярних мас речовин.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: кількість речовини, моль, молярна маса, відносна атомна маса, відносна молекулярна (формульна) маса.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з класом

1. З яких частинок може складатися речовина? Як обчислюють маси цих частинок?

2. Що таке відносна атомна маса та як її розраховують?

3. Що таке відносна молекулярна (формульна) маса та як її обчислюють?

4. Що таке кількість речовини? В яких одиницях вимірюють кількість речовини?

5. Що таке 1 моль речовини? Скільки частинок входить до 1 моль речовини?

6. Що таке стала Авогадро і яке її числове значення?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

Важливою величиною, яка пов’язана з кількістю речовини, є молярна маса.

ü Молярна маса — це маса 1 моль речовини.

Молярну масу позначають латинською літерою М. Її розмірність — г/моль. Молярна маса речовини чисельно дорівнює відносній атомній, молекулярній або формульній масі.

Для того щоб записати молярну масу будь-якої речовини, достатньо вказати значення відносної атомної, молекулярної або формульної маси й дописати розмірність — г/моль.

2. Виконання вправи

Обчисліть молярні маси гелію He, кисню O2, води H2O, сульфатної кислоти H2SO4, алюміній нітрату Al (NO3) , оцтової кислоти CH3COOH.

Виходячи з визначення молярної маси ми можемо вивести формулу, яка буде описувати взаємозв’язок між масою, кількістю речовини та молярною масою.

де n — кількість речовини; m — маса; M — молярна маса.

3. Розв'язування розрахункових задач

Задача 1. У склянку налили 9 г води. Яка кількість речовини води міститься в склянці?

Задача 2. Обчисліть масу (в г) магній сульфату MgSO4 кількістю речовини 5 моль.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Бесіда

1. Що таке молярна маса?

2. Яка одиниця вимірювання молярної маси?

3. Як за хімічною формулою можна обчислити молярну масу?

2. Робота з підручником

Виконати завдання № 4 рубрики «Перевірте свої знання» (с. 128 підручника). Заповніть таблицю:

Речовина

m, г

n, моль

Mr, Ar

М, г/моль

N

Са

80

СО2


1,2
H2SO4

20

Na+


0,75
VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 14 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-3.

♦ «Виконайте завдання»: с. 132, № 5, 6, 7.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити