Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 34. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «МОЛЯРНА МАСА»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Молярна маса»; удосконалити навички обчислювати молярну масу за хімічною формулою та вміння розв'язувати розрахункові задачі з використання молярної маси.

Очікувані результати: учень розуміє суть поняття «молярна маса»; знає одиниці вимірювання молярної маси; обчислює молярну масу за хімічною формулою; розв'язує різноманітні задачі з використанням молярних мас речовин.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: кількість речовини, моль, молярна маса, відносна атомна маса, відносна молекулярна (формульна) маса.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. Де можна знайти значення відносної атомної маси хімічного елемента?

2. Як обчислити відносну молекулярну (формульну) масу речовини?

3. Що таке кількість речовини? Які її одиниці вимірювання?

4. Що таке молярна маса? В яких одиницях вимірюють молярну масу?

5. Як розрахувати молярну масу речовини за її хімічною формулою?

6. Якою формулою пов’язані між собою кількість речовини, маса та молярна маса?

3 Виконання вправи (обчислення молярної маси за формулою речовини)

Учні по черзі біля дошки обчислюють молярні маси.

Вправа

Обчисліть молярні маси міді Cu, азоту N2, метану CH4, нітратної кислоти HNO3, кальцій ортофосфату Ca3 (PO4 )2, мурашиної кислоти HCOOH.

4. Розв'язування задач

Учні по черзі працюють біля дошки.

Задача 1. На шальку терезів насипали 100 мг кальцій карбонату, хімічна формула якого CaCO3. Яку кількість речовини кальцій карбонату зважують на терезах?

Задача 2. Обчисліть масу (в кг) амоній сульфату (NH4)2SO4 кількістю речовини 50 моль.

Задача 3. У балоні міститься 3,01 ∙ 1024 молекул амоніаку. Обчисліть масу амоніаку, який міститься в балоні.

Задача 4. Скільки молекул міститься в 32 г сульфур (IV) оксиду, хімічна формула якого SO2?

Задача 5. Крапля чистої води містить 9,03 ∙ 1022 атомів Гідрогену. Обчисліть масу (в мг) цієї води.

5. Самостійна робота

Учні працюють із підручником с. 128-131, розв’язують задачі після прикладів. Кількість і номери завдань визначає вчитель.

1. Обчисліть молярну масу речовин:

а) кальцій оксиду СаО;

б) натрій оксиду Na2O;

в) алюміній хлориду AlCl3.

2. Визначте молярну масу речовини, якщо відомо, що:

а) 7 моль мають масу 448 г;

б) 3,5 моль мають масу 84 г;

в) 0,25 моль мають масу 8 г.

Назвіть ці елементи.

3. Обчисліть масу:

а) 2 моль водню;

б) 3 моль кисню;

в) 5 моль води.

4. Обчисліть, маса якої з речовин більша:

а) 3 моль кисню або 2 моль азоту;

б) 5 моль води або 1,4 моль хлору;

в) 1 моль йонів Кальцію або 1 моль йонів Магнію.

5. Визначте масу натрій карбонату Na2CO3, узятого кількістю речовини 0,25 моль.

6. Чому дорівнює маса суміші, яка складається з 10 моль газоподібного водню й 5 моль кисню?

7. Скільки молів атомів алюмінію міститься в зразку цього металу масою 10,8 г?

8. Скільки молів атомів Оксигену міститься в сульфур (VI) оксиді масою 12 г?

9. Скільки молів атомів Сульфуру міститься у ферум(ІІ) сульфіді масою 22 г?

10. Складіть хімічні формули оксидів Цезію, Стронцію, Галію. Якщо взяти по 100 г кожної речовини, то в наважці якої речовини буде менше число молів?

11. Установіть відповідність.

а) 24 г атомів Карбону  1) 0,25 моль

б) 8 г кисню    2) 2 моль

в) 57 г фтору    3) 1,5 моль

12. Зразок деякої речовини містить 2,11 ∙ 1024 молекул. Маса цього зразка становить 154 г. Обчисліть молярну масу цієї речовини.

13. Визначте масу й число моль амоніаку в зразку цього газу, який містить 2,5 ∙ 1025 молекул.

14. Визначте число молекул Br2 у бромі масою 3,2 г.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попередніх уроків.

♦ «Виконайте завдання»: с. 132, № 3, 8, 9.

♦ Задачі:

1) Суміш містить 1,3 моль амоніаку та 2,4 моль аргону. Обчисліть масу цієї газової суміші.

2) Де міститься більше атомів: у 32 г кисню O2 чи 34 г сірководню H2S?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити