Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 35. ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА.ЗАКОН АВОГАДРО. МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ ГАЗІВ

Цілі: ознайомити учнів з поняттям «молярний об'єм» та його одиницями вимірювання; розкрити особливості використання поняття «молярний об'єм» для газоподібних речовин; розвинути навички обчислювати об'єм газу за нормальних умов; ознайомити із законами Гей-Люссака й Авогадро, пояснити їхню суть.

Очікувані результати: учень розуміє суть поняття «молярний об'єм» та називає його одиниці вимірювання; знає які умови називають нормальними; обчислює об'єм газу за нормальних умов; розв'язує різні задачі з використанням молярного об'єму газів; дає визначення закону Авогадро та пояснює його суть.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, куб об'ємом 22,4 л.

Базові поняття уроку: кількість речовини, моль, молярний об'єм, нормальні умови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота в групах

Клас ділять на чотири групи. Кожна група розв’язує по одній задачі з рубрики «Виконайте завдання» на с. 132-133, № 10-13.

Потім один представник від групи представляє розв’язання на дошці й пояснює його.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

Закон об'ємних відношень Гей-Люссака. Об’єми газів, що вступають у реакцію, за однакових умов відносяться один до одного як прості цілі числа.

Закон Авогадро. В однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул.

2. «Мозковий штурм»

Завдання на с. 135 підручника.

Перший наслідок із закону Авогадро

Молярний об'єм газів за нормальних умов

ü Молярний об’єм — це об’єм 1 моль речовини.

На письмі молярний об’єм позначають Vm. Одиниці вимірювання молярного об’єму: дм3/моль, л/моль.

1 моль будь-якого газу за нормальних умов займає об’єм 22,4 л.

V = 22,4 л/моль.

Нормальні умови:

t = 0 °С або T = 273 K;

p = 101, 3 кПа = 1 атм = 760 мм рт. ст.

Для газів (за н. у.) зв’язок між об’ємом, кількістю речовини та молярним об’ємом описує формула:

де n — кількість речовини газу;

V — об’єм газу;

Vm — молярний об’єм газу.

3. «Мозковий штурм»

Завдання на с. 137 підручника.

4. Розв'язування розрахункових задач

Задача 1. У запаяній колбі міститься 5,6 л хлору (н. у.). Обчисліть кількість речовини хлору, що міститься в колбі.

Задача 2. Який об’єм (у л) за нормальних умов займає чадний газ кількістю речовини 4 моль?

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Учитель разом з учнями підбиває підсумки уроку:

Закон Авогадро

V (H2) = V (O2) = V (CO2)

N (H2) = N (O2) = N (CO2)

Наслідок із закону Авогадро

n (H ) = n (O2 ) = n (CO2 )

2. Учні записують формули для розрахунку кількості молей (підручник, с. 138).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 15 підручника.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-3.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити