Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 37. ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗУ. ДРУГИЙ НАСЛІДОК ІЗ ЗАКОНУ АВОГАДРО

Цілі: розкрити суть поняття «відносна густина газів»; сформувати навички розв'язування задач з використанням відносної густини газу за іншим газом.

Очікувані результати: учень розуміє суть поняття «відносна густина газу»; розв'язує задачі з використанням цього поняття.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: кількість речовини, моль, молярна маса, відносна молекулярна (формульна) маса, густина, відносна густина газу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Згадайте, за якою формулою можна обчислити густину.

2. Які властивості речовини можна характеризувати з допомогою густини? Навіщо ви обчислювали густину на уроках фізики?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

ü Відносна густина газу за іншим газом — це відношення маси певного об’єму газу до маси такого самого об’єму іншого газу (за однакових температури та тиску).

Приклад. Дізнаймося у скільки разів 1 см3 кисню (р = 0,00143 г/см3, н. у.) важчий за 1 см3 водню (р = 0,0000893 г/см3, н. у.):

= = 16.

Число 16 називають відносною густиною кисню за воднем. Її позначають літерою D:

2 (O2) = 16.

Відносна густина розмірності не має.

Обчислити відносну густину газу X за газом Y можна, використовуючи такі співвідношення:

DY *(X) = = = = .

Гази часто порівнюють з повітрям. Середня відносна молекулярна маса повітря становить 29 (відповідно, середня молярна маса повітря становить 29 г/моль).

* Співвідношення мас газів можна використовувати для розрахунку відносної густини лише за умови, що V(X) = V(Y).

Формули для розрахунку відносної густини газу Х за повітрям мають такий вигляд:

Dповітря(Х) = = .

2. Розв'язування розрахункових задач та завдань

Задача 1. Обчисліть відносну густину вуглекислого газу за гелієм і повітрям.

Задача 2. Відносна густина газу Y за воднем становить 17. Обчисліть молярну масу газу Y.

Завдання

Спробуйте розв’язати самостійно завдання з підручника на с. 148:

1. Визначте густину вуглекислого газу за воднем.

Підказка: спочатку визначте молярні маси газів, а потім застосуйте формулу розрахунку відносної густини за воднем.

2. У скільки разів амоніак NH3 легший за кисень?

Підказка: якщо в задачі запитується, у скільки разів один газ легше або важче від іншого — треба розраховувати відносну густину. Визначте молярні маси газів, а потім застосуйте формулу розрахунку відносної густини.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда

1. У чому полягає різниця між поняттями «відносна густина» та «густина»?

2. Як можна обчислити відносну густину газу за іншим газом? Які розрахункові формули ми можемо при цьому застосувати?

3. Яка середня відносна молекулярна маса повітря? За якою формулою обчислюють відносну густину газу за повітрям?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 16 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-5.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити