Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 38. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗУ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Відносна густина газу»; удосконалити вміння розв'язувати розрахункові задачі з використанням відносної густини газу за іншим газом.

Очікувані результати: учень розуміє суть поняття «відносна густина газу»; розв'язує задачі з використанням цього поняття.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Базові поняття уроку: відносна густина газу, моль, молярна маса, середня молярна маса повітря, відносна молекулярна (формульна) маса.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. Що таке відносна густина газу за іншим газом?

2. У яких одиницях вимірюють відносну густину газу?

3. За якими формулами можна обчислити відносну густину газу за іншим газом?

4. У якому випадку ми маємо право застосовувати співвідношення мас газів для розрахунку відносної густини?

5. Яка середня відносна молекулярна маса повітря? Яка середня молярна маса повітря?

6. Як обчислити відносну густину газу за повітрям?

3. Розв'язування задач

Учні по черзі працюють біля дошки.

Задача 1. Визначте відносну густину одного газу за іншим, якщо їхні маси, відповідно, дорівнюють 16 і 28 г (об’єми цих двох газів однакові та виміряні за нормальних умов).

Задача 2. Обчисліть відносну густину вуглекислого газу за азотом.

Задача 3. Визначте у скільки разів водень легший за повітря.

Задача 4. Відносна густина пари речовини Z за воднем дорівнює 13. Обчисліть молярну масу речовини Z.

Задача 5. Відносна густина газу Х за воднем становить 17. Який об’єм (н. у.) займає 119 г цього газу?

Задача 6. Відносна густина парів органічної речовини за гелієм становить 15. До складу цієї органічної речовини входять: 40 % Карбону, 53,33 % Оксигену та Гідроген. Визначте молекулярну формулу органічної сполуки.

4. Робота за картками

Розв’язування задач із рубрики «Виконайте завдання»: с. 152-153, № 2, 4, 5, 7, 10.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель разом з учнями вибірково розбирає розв’язання задач із рубрики Для допитливих» на с. 153-154.

1. *Один газуватий вуглеводень CxH2x має відносну густину за гелієм 14, а другий газуватий вуглеводень CxH2x+2 має відносну густину за повітрям

2. Визначте формули цих речовин. Чи полетять догори дві повітряні кульки, якщо їх заповнити цими газами?

2. Густина газу А, що є простою речовиною і складається з двохатомних молекул, за н. у. дорівнює 1,43 г/л. Обчисліть молярну масу газу А й назвіть його.

3. Маса газу А об’ємом 4 л дорівнює 7,5 г, а газу Б такого самого об’єму — 4,64 г. Який із газів важче? Визначте:

а) молярні маси газів, якщо об’єми газів виміряно за н. у.,

б) відносну густину газу А за газом Б,

в) густини газів.

4. Дві однакові колби об’ємом 1 л заповнили газами киснем і азотом за н. у. і поставили на терези. Чи буде порушена рівновага? Якщо так, який газ переважить?

5. Дві однакові колби заповнені за н. у. газами: киснем і невідомим газом. Маса кисню 8 г, а маса невідомого газу — 0,5 г. Обчисліть молярну масу невідомого газу, напишіть його формулу, якщо відомо, що він є простою речовиною й містить двохатомні молекули. Назвіть його. Який із двох газів можна збирати в колбу, перевернуту догори дном, а який — у колбу звичайним чином?

6. Сполука складається з Карбону й Гідрогену, їхні маси відносяться як 3:1. Виведіть формулу сполуки, назвіть її. Чи полетить кулька, заповнена цим газом? Чи можна цей газ збирати в колбу:

а) методом витіснення повітря,

б) методом витіснення води?

Поясніть свою точку зору.

7. Маса колби з киснем дорівнює 158 г, маса цієї ж колби з азотом дорівнює 157 г. Якщо цю колбу заповнити сумішшю двох газів — киснем і невідомим газом — у співвідношенні 1:1, тоді маса колби буде дорівнювати 159 г. Обчисліть масу колби, молярну масу невідомого газу, назвіть цей газ, якщо відомо, що він є простою речовиною.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попередніх уроків.

♦ Розв’язати задачі:

1) Визначте відносну густину сірководню за повітрям.

2) Визначте молекулярну формулу вуглеводню CxHy, масова частка Карбону в якому становить 88,9 %. Відносна густина цього вуглеводню за повітрям становить 1,862.

♦ Домашній експеримент: с. 154.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити