Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 39. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»; підготувати учнів до написання контрольної роботи.

Очікувані результати: учень опанував матеріал теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» та застосовує знання на практиці.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: кількість речовини, моль, молярна маса, відносна густина газу, густина, стала Авогадро, молярний об'єм.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. Що таке кількість речовини? Які одиниці вимірювання кількості речовини?

2. Скільки структурних частинок містить 1 моль речовини? Що таке стала Авогадро і яке її числове значення?

3. За якими формулами можна обчислити кількість речовини?

4. Що таке молярна маса та молярний об’єм? Як їх можна обчислити?

5. Сформулюйте закон Авогадро. У чому полягає його суть? Який наслідок випливає з цього закону?

6. Як обчислити відносну густину газу за іншим газом?

7. Яка середня відносна молекулярна маса повітря? Як обчислити відносну густину газу за повітрям?

3. Розв'язування задач (робота біля дошки)

Задача 1. Скільки атомів Гідрогену міститься в 5 моль бутану, хімічна формула якого C4H10?

Задача 2. У балон закачали 0,112 м3 хлороводню (н. у.). Скільки атомів Хлору міститься в балоні?

Задача 3. Де більше молекул: у 5,6 кг азоту чи 5,6 кг заліза?

Задача 4. Об’єм кисню за нормальних умов становить 224 мл. Обчисліть масу кисню.

Задача 5. У склянці стоїть оцтова кислота. Кількість речовини Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу оцтової кислоти у склянці.

Задача 7. Маса 2 л газу Х становить 3,75 г, а маса такого самого об’єму газу Y — 2,32 г. Визначте густину газу Х, а також його відносну густину за газом Y.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Підготуватися до написання контрольної роботи.

♦ «Виконайте завдання»: с. 152-153, № 1, 3, 6, 8, 9.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити