Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 4. ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО СПОСОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Цілі: розкрити необхідність наукової класифікації хімічних елементів; розширити знання про хімічні елементи, характерні ознаки простих речовин, що утворені атомами металічних і неметалічних хімічних елементів.

Очікувані результати: учень засвоїв основні принципи класифікації хімічних елементів та наводить відповідні приклади.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: класифікація, атом, хімічний елемент, метал, неметал, металічний елемент, неметалічний елемент.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальна бесіда

1. Що таке атом і яка його будова?

2. Що таке хімічний елемент?

3. Чи є потреба класифікувати хімічні елементи за групами чи класами?

V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Засвоєння цієї теми допоможе зрозуміти будову періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва та суть періодичного закону.

VІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення з елементами бесіди

У різні часи вчені намагалися «навести порядок» серед кількох десятків відомих на той час хімічних елементів, здійснивши їх класифікацію.

ü Класифікація — це розподілення об’єктів на групи або класи за певними ознаками.

та одержали підтвердження ще 3 елементи:

Перші спроби класифікації хімічних елементів (робота з підручником, с. 10-11)

А. Л. Лавуазьє

В. Деберейнер

Дж. Ньюлендс

Л. Мейєр

Розподілив прості речовини на металита неметали. На основі цього поділу хімічні елементи розподіляли на металічні та неметалічні

Розподілив частину подібних елементів на трійки, або тріади

Розмістив відомі на той час хімічні елементи в ряд за збільшенням відносних атомних мас і помітив, що в багатьох випадках кожний восьмий елемент є подібним до обраного за перший. Така закономірність була названа «правилом октав»

Запропонував таблицю, в якій розмістив елементи за збільшенням відносних атомних мас і відповідно до їхньої валентності

VII. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1 Бліцопитування

1. Навіщо класифікувати хімічні елементи на групи та класи?

2. За якими ознаками можна класифікувати хімічні елементи?

3. Як різні вчені намагалися класифікувати хімічні елементи?

2. Гра «Хто зайвий?»

Який із запропонованих елементів зайвий. Можна використовувати Періодичну систему?

а) Натрій, Калій, Літій, Оксиген;

б) Хлор, Карбон, Ферум, Йод;

в) Цезій, Гелій, Барій, Купрум.

3. «Перевірте свої знання»

1. Скільки елементів було відомо людям наприкінці XVII століття?

2. Скільки елементів було відомо до кінця 60-х років XIX століття?

3. Розкажіть про роботи Ріхтера, Деберейнера, Мейєра, Ньюлендса.

4. Підготуйте повідомлення про вчених, які намагалися систематизувати хімічні елементи.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Вивчити конспект. Опрацювати параграф 1 підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити