Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 42. НАВЧАЄМОСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ

Цілі: навчитися розв'язувати задачі за рівняннями.

Очікувані результати: учень розв'язує задачі за рівняннями, використовуючи поняття «моль».

Тип уроку: одержання нових знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Хімічний диктант

Учні записують відповіді на питання:

1. Запишіть формулу розрахунку числа моль, якщо відома маса речовини.

2. Запишіть формулу розрахунку числа моль, якщо відомо загальне число частинок у речовині.

3. Запишіть формулу розрахунку числа моль, якщо відомий об’єм речовини.

4. Для речовин у якому агрегатному стані застосовується остання формула?

5. Що таке «нормальні умови»?

6. Чому дорівнює стала Авогадро?

7. Чому дорівнює об’єм газів за н. у.?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

В основному хімічні розрахунки здійснюють за хімічними рівняннями. Їх застосовують у хімічному виробництві й у лабораторіях.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розбір розв'язання задачі на дошці вчителем

Приклад. Амоніак NH3 синтезують із азоту й водню.

Яка кількість речовини водню вступить у реакцію з 2 моль азоту? Яка кількість речовини амоніаку при цьому утворюється?

Розв'язання

1) Записуємо рівняння реакції, зрівнюємо його:

N2 + 3H2 = 2NH3

2) Коефіцієнти в цьому рівнянні показують відношення кількості речовин (мольні відношення) реагентів і продуктів реакції, тобто з 1 моль азоту реагують 3 моль водню, у результаті чого утворюється 2 моль амоніаку.

3) Записуємо дані задачі й «х» і «у» над рівнянням, мольні відношення — під рівнянням.

4) Для розв’язання задачі можна використати пропорцію. Обчислимо спочатку моль водню:

за даними задачі: 2 моль (N2) — х моль (H2) за рівнянням: 1 моль (N2) реагує з 3 моль (H2);

звідки х = = 4 моль (H2).

5) Аналогічно обчислимо кількість речовини амоніаку:

за даними задачі: 2 моль (N2) — у моль (NH3),

за рівнянням: 1 моль (N2) — 2 моль (NH3);

звідки х = = 4 моль (NH3).

Відповідь: з 2 моль азоту прореагує 6 моль водню, при цьому утворюється 4 моль амоніаку.

2. Самостійне розв'язування задачі

Взаємодіють водень і хлор, при цьому утворюється гідроген хлорид. Рівняння реакції пишуть так:

H2 + Cl2 = 2HCl

Дайте відповідь на питання:

а) Скільки моль HCl утворюється з 1 моль H2?

б) Скільки моль HCl утворюється з 2 моль H2?

в) Визначте кількість речовини водню, необхідного для синтезу 3 моль HCl.

г) Зі скількох моль Cl2 утворюється 6 моль HCl?

3. Робота з підручником

Далі вчитель та учні розбирають приклад розв’язування задачі з обчисленням маси речовин на с. 157 і обчисленням об’ємів газів на с. 158.

Учні самостійно розв’язують задачі на цих самих сторінках.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Розв'язування задач

1. Магній кількістю речовини 1,5 моль спалили в кисні. Визначте масу отриманого магній оксиду.

Відповідь: 60 г.

2. Обчисліть об’єм водню (н. у.), який утворюється внаслідок узаємодії 13 г цинку із сульфатною кислотою. Визначте тип реакції.

Відповідь: 4,48 л.

3. Обчисліть об’єм водню, виміряний за нормальних умов, який може утворитися під час розчинення у хлоридній кислоті 10,8 г алюмінію.

Відповідь: 13,44 л.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Розв'язування задач

1. Визначте, яка кількість речовини і який об’єм водню утворюються, якщо прореагує 3 моль хлоридної кислоти:

а) з магнієм;

б) з алюмінієм;

в) з нікелем.

Відповідь: а) 33,6 л. б) 33,6 л. в) 33,6 л.

2. Унаслідок взаємодії хлору й водню утворився хлороводень об’ємом 10,08 л за нормальних умов. Обчисліть масу газів, узятих для реакції.

Відповідь: 6,0 г хлору й 0,45 г водню.

3. Складіть рівняння горіння водню в хлорі. Якщо в реакцію увійде 5 моль водню, то яка маса хлороводню утвориться?

Відповідь: 360 г.

4. Скільки літрів кисню й водню (н. у.) можна одержати під час повного розкладу 360 г води електричним струмом?

Відповідь: 448 л H2; 224 л O2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити