Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 43. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОКСИДИ, ЇХНІЙ СКЛАД, НАЗВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Цілі: сформувати в учнів уявлення про загальну класифікацію неорганічних речовин; ознайомити зі складом оксидів, їхньою номенклатурою та класифікацію; розвинути навички складання формул бінарних сполук на прикладі формул оксидів; ознайомити з поширеністю оксидів у природі.

Очікувані результати: учень знає сучасну класифікацію неорганічних речовин; характеризує склад оксидів і наводить відповідні приклади; дає назви оксидам, використовуючи правила сучасної української номенклатури; складає хімічні формули оксидів за їхніми назвами.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, зразки оксидів.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, оксид, кислота, основа, сіль, номенклатура.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда з класом

1. На які дві великі групи поділяють усі речовини?

2. На які групи поділяють прості речовини?

3. Який речовин більше: простих чи складних? Чому?

4. Які речовини називають оксидами? Атоми яких елементів входять до їхнього складу? Наведіть приклади оксидів.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На цьому й наступних уроках ми будемо знайомитися зі складом, класифікацією та номенклатурою класів неорганічних речовин. Знання, які ви отримаєте, необхідні для розуміння хімічних процесів, що відбуваються у природі.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (пояснення з елементами бесіди)

1. Класифікація неорганічних речовин

Учні ознайомлюються з класифікацією на с. 161, потім з більш простим варіантом:

ü Оксиди — це неорганічні речовини, утворені двома хімічними елементами, одним з яких є Оксиген зі ступенем окиснення -2.

EnOm — загальна формула оксидів.

Приклади оксидів:

H2O, CaO, Al2O3, NO2, SO3, CO, CO2, Cl2O7, Fe2O3.

Демонстрація. Зразки різноманітних оксидів.

2 Номенклатура оксидів Робота з підручником, с. 164 Виконання вправ

Вправа 1. Назвіть за сучасною номенклатурою оксиди, хімічні формули яких:

H2O, MgO, Al2O3, CO, CO2, N2O, NO2, Fe2O3,

Cl2O7, ZnO, CuO, P2O5, MnO2.

Вправа 2. Складіть хімічні формули таких оксидів: кальцій оксид, натрій оксид, берилій оксид, ферум(ІІ) оксид, фосфор (ІІІ) оксид, сульфур(IV) оксид, сульфур (VI) оксид, хром(ІІІ) оксид.

3. Класифікація оксидів

Учні ознайомлюються із класифікацією оксидів на с. 165 підручника й розбирають разом із учителем текст на с. 165-166.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Бесіда

1. На які групи поділяють усі неорганічні речовини?

2. Що таке оксиди та який їхній склад? На які групи поділяють оксиди?

3. За якими правилами дають назву оксиду?

2. Робота з підручником

♦ «Перевірте свої знання»: с. 167, № 3, 4, 5.

♦ «Виконайте завдання»: № 5, 6, 7.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 20 підручника.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-4.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити