Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 45. ОСНОВИ, ЇХНІЙ СКЛАД, НАЗВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. АМФОТЕРНІ ГІДРОКСИДИ

Цілі: розширити знання учнів про класифікацію й номенклатуру неорганічних речовин на прикладі основ; розвинути навички складати формули основ за валентністю та вміння складати назви основ за правилами сучасної української номенклатури.

Очікувані результати: учень знає склад основ і наводить приклади; розрізняє розчинні та нерозчинні основи; вміє користуватися таблицею розчинності основ, кислот і солей у воді, складає хімічні формули основ за валентністю; називає основи за сучасною номенклатурою.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності кислот, основ і солей у воді; зразки основ.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, основа, луг, нерозчинна основа, гідроксильна група.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда з класом

1. На які групи поділяють усі неорганічні речовини?

2. На які групи можна розділити складні речовини?

3. Які речовини ми називаємо основами? Який їхній склад?

4. Згадайте, у результаті яких хімічних реакцій ми одержували основи?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (пояснення з елементами бесіди)

1. Визначення, формули, назви кислот

ü Основи — це неорганічні речовини, що складаються, як правило, з атомів металічного елемента та гідроксогрупи OH-.

Me (OH)m — загальна формула основ (m — валентність металу).

Приклади основ:

NaOH, KH4OH, Ca (OH)2, Al(OH)3, Fe (OH)2, Fe (OH)3.

Демонстрація. Зразки нерозчинних основ і лугів.

Номенклатура оксидів

Робота з підручником, с. 174-175.

2. Класифікація кислот

За розчинністю у воді. Учитель пояснює правила роботи з «Таблицею розчинності».

За числом гідроксильних груп (однокислотні й багатокислотні основи).

3. Амфотерні гідроксиди

ü Амфотерні гідроксиди — це складні речовини, які складаються з атомів металічного елемента й гідроксильних груп.

Виконання вправ

Вправа 1. Назвіть за сучасною номенклатурою основи, хімічні формули яких:

KOH, Ca (OH)2, Al(OH)3, Cr (OH)3,

Ba(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3.

Вправа 2. Складіть хімічні формули таких основ: натрій гідроксид, магній гідроксид, цинк гідроксид, бісмут(ІІІ) гідроксид, манган(ІІ) гідроксид, ванадій(ІІ) гідроксид.

4. Відповідність «оксид — основа»

Для більшості основ існує відповідний оксид:

Валентність металічного елемента в основі та оксиді буде одна й та сама.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Бесіда

1. Що таке основи та який їхній склад? Наведіть приклади основ.

2. На які дві групи можна розподілити основи? Де можна знайти інформацію про розчинність основ у воді?

3. За якими правилами можна дати назву основам?

4. Які оксиди називають основними?

2. «Виконайте завдання»

Виконати завдання № 6 на с. 178 підручника.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 20 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-5.

♦ «Виконайте завдання»: № 2, 8, 9.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити