Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 46. СОЛІ (СЕРЕДНІ), ЇХНІЙ СКЛАД І НАЗВИ

Цілі: розширити знання про класифікацію та номенклатуру неорганічних речовин на прикладі солей; навчити давати назву середній солі з використанням правил сучасної української номенклатури; сформувати навички складання формул солей; ознайомити з поширеністю солей у природі.

Очікувані результати: учень характеризує склад середній солей; дає назву середній солі, використовуючи принципи сучасної української номенклатури; складає формули середніх солей за валентністю компонентів, що входять до їхнього складу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності кислот, основ і солей у воді, зразки солей.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, середня сіль, кислотний залишок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда з класом

1. На які класи поділяють усі складні неорганічні речовини?

2. Які речовини називають кислотами? Який їхній склад?

3. Що таке кислотний залишок? Як визначити валентність кислотного залишку?

4. Які речовини називають основами? Який їхній склад?

2. Самостійна робота

Виконати завдання № 5 рубрики «Виконайте завдання» на с. 178.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Склад, властивості й назви солей

ü Середні солі — це речовини, до складу яких входять атоми металічного елемента та один чи кілька кислотних залишків.

Середні солі мають дві загальні формули — MmAn та Mm (EOn) . Демонстрація. Зразки солей.

Приклади солей: NaCl, CaBr2, ZnS, KNO3, CaSO4, BaCO3, Al2 (SO4)3.

Номенклатура середніх солей

Робота з підручником, с. 180-181.

2. Класифікація солей, робота зі схемою на с. 182

Виконання вправи.

Вправа 1. Складіть формули середніх солей та дайте їм назву за сучасною українською номенклатурою.


Cl-

SO-2

PO43

Ca+2
Na+
Fe+3
Вправа 2. Складіть хімічні формули таких середніх солей: калій хлорид, барій сульфід, натрій сульфат, натрій сульфіт, натрій сульфід, ферум(ІІІ) бромід, магній нітрат, хром(ІІІ) нітрат, манган(ІІ) ортофосфат, кальцій карбонат.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Бесіда

1. Які речовини називають середніми солями та який їхній склад?

2. Наведіть приклади середніх солей.

3. За яким принципом можна дати назву середній солі?

4. Як за систематичною назвою середньої солі скласти її хімічну формулу?

2. Тестові завдання

Виконати завдання № 7-13 рубрики «Перевірте свої знання» (с. 184).

1. Установіть відповідності.

1) Бінарні сполуки, в складі яких є атом Оксигену

а) Солі

2) Сполуки, у формулах яких на першому місці записують символ атома Гідрогену

б) Оксиди

в) Кислоти

3) Сполуки, у складі яких як аніони є тільки гідрокси-група

г) Основи

4) Сполуки, у складі яких є атоми металу й кислотні залишки


2. Назвіть солі:

NaCl Na2SO4 NaNO3

MgCl2 MgSO4 Mg(NO3)2

AlCl3 Al2(SO4)3 Al(NO3)3

3. Як ви вважаєте, формула якої сполуки «зайва» в цьому ряді: H2SO3, КОН, HNO3, H2SO4, HCl? До якого класу неорганічних сполук належить ця речовина?

1) Кислоти;

2) основи;

3) солі;

4) оксиди.

4. Як ви вважаєте, формула якої речовини зайва в цьому ряді: NaОН, КОН, Li2O, Ca(OH)2?

До якого класу неорганічних сполук належить ця речовина?

1) Кислоти;    3) солі;

2) основи;    4) оксиди.

5. Кислотним і основним оксидом є, відповідно:

1) SO2і MgO;   3) Na2O і FeO;

2) Al2O3і CO2;   4) ZnO і SO3.

6. Тільки кислотні оксиди розташовані в ряді:

1) CO2, Mn2O7, SO3;

2) Na2O, SiO2, CrO3;

3) CrO, SO2, CaO;

4) CuO, Al2O3, FeO.

7. Виберіть правильні твердження щодо солей:

1) солі — складні неорганічні речовини;

2) солі складаються тільки з атомів неметалів;

3) до складу солей входять атоми металів;

4) у складі солей може бути тільки два елементи.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Oпрацювати параграф 21 підручника.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-3.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити