Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 47. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, ЇХНІЙ СКЛАД І НОМЕНКЛАТУРА

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Класифікація неорганічних речовин, їхній склад і номенклатура»; підготувати учнів до контрольної роботи.

Очікувані результати: учень опанував матеріал теми «Класифікація неорганічних речовин, їхній склад і номенклатура» та застосовує знання на практиці.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, оксид, кислота, основа, луг, середня сіль, кислотний залишок, номенклатура.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. На які дві групи можна розділити всі неорганічні речовини? На які класи поділяють прості та складні речовини?

2. Які речовини називають оксидами та який їхній склад? Наведіть приклади оксидів.

3. Які речовини називають основами та який їхній склад? На які дві групи можна розподілити основи? Наведіть приклади з кожної групи основ.

4. Які речовини називають кислотами та який їхній склад? Як можна класифікувати кислоти? Які існують назви кислот? Наведіть приклади кислот.

5. Що таке кислотний залишок? Як визначають валентність кислотного залишку?

6. Які речовини називають середніми солями та який їхній склад? Наведіть приклади середніх солей.

7. Як за сучасною українською номенклатурою можна дати назву оксиду, основі, кислоті та середній солі?

3. Розв'язування вправ

Учні по черзі працюють біля дошки.

Вправа 1. Розподіліть хімічні формули неорганічних речовин у відповідні колонки таблиці.

Хімічні формули:

BaS, MgO, HNO3, Cr (OH)3, H3BO3, Al2O3, NaOH, K2SO4,

Ca3(PO4)2, MgCl2, K2O, HNO2, CrA, Ba(OH)2, H2SO3, Al(OH)3.

Складні неорганічні речовини

Оксиди

Кислоти

Основи

Середні солі

Вправа 2. Дайте назви речовинам, хімічні формули яких:

MgO, H2S, CaCO3, Fe (OH)3, HNO2, AlCl3, Na2O, P2O5, HCl, K2SO4,

LiOH, Cr2(SO4)3, NO2, OsO4, Cr(OH)3, H2SiO3, ZnO, Na2CO3, H3PO4, BaS.

Вправа 3. Напишіть хімічні формули таких речовин: калій оксид, кальцій хлорид, натрій сульфід, кальцій ортофосфат, ортофосфатна кислота, алюміній гідроксид, йодидна кислота, ферум(ІІІ) сульфат, хром(ІІІ) хлорид, барій оксид.

Вправа 4. Напишіть формули оксидів, що відповідають основам та кислотам із такими формулами:

NaOH, Fe(OH)2, Fe(OH)3, V(OH)2, Cr(OH)3,

Al(OH)3, H2SO4, H2SO3, H3PO4, H2SiO3.

4 Самостійна робота

Виконати завдання № 4-11 рубрики «Виконайте завдання» на с. 185 підручника. Учитель може скласти із цих задач диференційовані завдання.

1. Напишіть формули таких речовин: ферум (ІІІ) оксид, магній нітрат, сульфатна кислота, калій гідроксид, нікол сульфат, алюміній гідроксид, кальцій карбонат, натрій фосфат, сульфур (ІV) оксид, сульфур (VІ) оксид, хлоридна кислота, фосфатна кислота.

2. Назвіть сполуки:

BaO, H2SO3, Mg (OH)2, AlPO4, SO3, НІ, CUSO4, Zn (OH)2.

3. *Складіть формули гідроксидів елементів зі ступенем окиснення:

Cu+2, Fe+3, S+4, Mn+2, Mn+7, Cr+3, C+4.

Ці гідроксиди будуть кислотами чи основами?

4. Обчисліть масову частку Магнію та Оксигену в магній оксиді.

5. Летка сполука елемента з Гідрогеном містить 8,8 % Гідрогену. Визначте, що це за елемент, якщо формула його вищого оксиду E2O5.

6. Складіть найпростішу формулу оксиду Нітрогену, який містить 30 % Нітрогену за масою.

7. Хімічний аналіз показав, що у 160 г зразка певної сполуки міститься 128 г Купруму та 32 г Оксигену. Визначте формулу сполуки.

8. У 33 г вуглекислого газу міститься 9 г Карбону, решта — Оксиген. Визначте формулу вуглекислого газу.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал попереднього уроку. Підготуватися до контрольної роботи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити