Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 48. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, ЇХНІЙ СКЛАД І НОМЕНКЛАТУРА»

Цілі: перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Класифікація неорганічних речовин, їхній склад і номенклатура».

Очікувані результати: учень демонструє вміння самостійно використовувати здобуті знання на практиці, виконує завдання різного рівня складності.

Тип уроку: перевірка знань і вмінь.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приклад контрольної роботи

1. Дайте визначення термінам: оксид, одноосновна кислота.

2. Розподіліть хімічні формули неорганічних речовин у відповідні колонки таблиці:

CaO, MgS, HNO2, Fe (OH)3, H3PO4, Fe2O3, KOH, Na2SO4,

Ba3 (PO4 )2, MgBr2, Na2O, HNO3, Al2O3, Ca (OH)2, H2SiO3, V (OH)2.

Оксиди

Кислоти

Основи

Середні солі

3. Дайте назви речовинам, хімічні формули яких:

K2O, BaS, Cr (OH)3, H3PO4, ZnO, Fe2O3, K2CO3, CO2, MnO2,

HF, NaOH, H2SO4, Al2 (SO4 )3, FeCl2, Ва(ОH)2.

4. Напишіть хімічні формули таких речовин:

літій оксид, барій сульфат, ферум (ІІІ) гідроксид, алюміній оксид, хлоридна кислота, натрій сульфат, цинк карбонат, калій силікат, цезій гідроксид, ортофосфатна кислота, калій бромід, купрум (ІІ) оксид, барій нітрат, плюмбум (ІІ) сульфіт, калій хлорид.

5. Напишіть формули оксидів, що відповідають основам і кислотам із такими формулами:

KOH, Zn (OH)2, Al (OH)3, H2SO4, H3A3O4, H2SO3.

6. Обчисліть масу хлоридної кислоти кількістю речовини 3,2 моль.

7. Визначте масу алюміній оксиду, який може утворитися з 28 г алюмінію.

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити