Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 5. ПОНЯТТЯ ПРО ЛУЖНІ МЕТАЛИ, ІНЕРТНІ ГАЗИ ТА ГАЛОГЕНИ

Цілі: розширити знання учнів про хімічні елементи; розповісти про властивості лужних металів, галогенів та інертних газів.

Очікувані результати: учень характеризує основні властивості лужних металів, інертних газів і галогенів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, зразки лужних металів і галогенів, кристалізатор, хімічний стакан, піпетка, натрій, калій, дистильована вода, фенолфталеїн.

Базові поняття уроку: лужний метал, інертний газ, галоген.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

1. Що таке хімічний елемент?

2. На які дві великі групи можна поділити всі хімічні елементи?

3. Які властивості характерні для металів, а які для неметалів?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На цьому уроці буде розглянуто властивості лужних металів, галогенів та інертних газів. Опанування цього матеріалу допоможе зрозуміти суть періодичного закону.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення з елементами бесіди

Лужні метали (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

Властивості. Легкі, м’які, легкоплавкі. У хімічних реакціях виявляють дуже високу активність.

Це найбільш активні метали. Вони настільки активні, що можуть зайнятися на повітрі. Тому їх зберігають під шаром гасу або мінеральної олії. В усіх сполуках вони одновалентні, їх оксиди проявляють типово основні властивості й унаслідок взаємодії з водою утворюють основи.

Демонстрація. Взаємодія натрію та калію з водою.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Умови зберігання: у гасі в герметично закритих посудинах або ампулах, з яких видалено повітря.

Подібні властивості мають лужноземельні метали (Mg, Ca, Sr, Ba, Ra).

Демонстрація. Зразки калію та натрію (у запаяних ампулах).

Галогени (F2, Cl2, Br2, I2)

Будова. Прості речовини складаються із двохатомних молекул.

Демонстрація. Зразки деяких галогенів (у запаяних ампулах).

Властивості. За звичайних умов фтор та хлор — гази, бром — рідина, йод — тверда речовина. Найактивніший серед галогенів є фтор. Галогени реагують з воднем та багатьма металами.

Це найбільш активні неметали. Вони реагують із металами часто вже за звичайних умов. У результаті реакції утворюються солі. Звідси й назва: галогени — «ті, що породжують солі».

Інертні гази (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

Будова. Прості речовини складаються з одноатомних молекул. Властивості. За звичайних умов є газами; хімічно інертні.

Примітка. Елементи, від яких походять розглянуті прості речовини, мають аналогічні назви: лужні елементи, лужноземельні елементи, галогени, інертні елементи.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Вірю — не вірю»

Чи правильне твердження?

1. Натрій і калій мають металічний блиск.

2. Калій проводить електричний струм.

3. Молекула інертного газу двохатомна.

4. За звичайних умов усі галогени є газами.

5. Гелій хімічно інертний.

2. Робота біля дошки

Виконати завдання:

1. Напишіть рівняння взаємодії хлору з:

✓ натрієм______________________________________

✓ кальцієм_____________________________________

✓ ферумом(ІІІ)_________________________________

✓ воднем ______________________________________

✓ купрумом(ІІ)__________________________________

2. Напишіть рівняння взаємодії натрію з:

✓ киснем ______________________________________

✓ воднем______________________________________

✓ бромом______________________________________

✓ сіркою_______________________________________

✓ йодом _______________________________________

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 2 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1, 2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити