Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 50. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ

Цілі: ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями оксидів; розвинути навички складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей оксидів; ознайомити з використанням оксидів у різних галузях науки.

Очікувані результати: учень характеризує фізичні та хімічні властивості оксидів; складає рівняння хімічних реакцій за участі оксидів; знає галузі застосування різноманітних оксидів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді; зразки оксидів; набір реактивів.

Базові поняття уроку: кислотний оксид, основний оксид, амфотерний оксид, реакція сполучення, реакція обміну.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда з класом

1. Що таке оксиди? Який їхній склад?

2. Які типи оксидів ви знаєте?

3. Які продукти утворюються в результаті взаємодії оксидів з водою?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На цьому й наступних уроках ми будемо знайомитися з властивостями оксидів, основ, кислот і солей. Ці знання допомагають розуміти суть багатьох хімічних процесів та розв’язувати величезну кількість теоретичних і практичних задач.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення з елементами бесіди

1. Фізичні властивості оксидів

Разом з учнями, використовуючи матеріал підручника (с. 186-187), складаємо міні-конспект про фізичні властивості оксидів.

Демонстрація. Зразки оксидів.

2. Хімічні властивості оксидів

Для кожної властивості наводимо приклади. Деякі реакції демонструємо учням.

Робота з підручником

Учні виконують під час пояснення нового матеріалу завдання на с. 189, 190, 191, 192, 193.

3. Амфотерні оксиди, їхні властивості

Розповідь учителя

Взаємодія амфотерних оксидів з кислотами й лугами (у розчинах і розплавах).

Робота з підручником

Учні працюють із підручником (с. 194-195).

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Запитання класу

1. Які фізичні властивості мають оксиди?

2. З якими речовинами можуть взаємодіяти кислотні та основні оксиди? амфотерні оксиди?

2. Виконання вправ

Вправа 1. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) BaO + H2O →

CaO + HNO3

MgO + SO3

б) SiO2 + BaO →

CO2 + NaOH →

P2O5 + H2O →

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) Li → Li2O → LiOH

б) S → SO2→ Na2SO3

в) Mg → MgO → Mg (NO3)2

г) C → CO2 → BaCO3

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 22 підручника.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-4.

♦ Підготувати доповідь на теми «Кислотні дощі», «Застосування оксидів».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити