Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 51. ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ. ОКСИДИ У ПРИРОДІ, ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ

Цілі: закріпити знання про хімічні властивості оксидів; розглянути способи одержання оксидів, поширення їх у природі й використання; розвинути навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей основ; розвинути навички проводити розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції.

Очікувані результати: учень знає основні способи одержання оксидів, поширення деяких оксидів у природі, їх застосування в побуті й у промисловості; складає рівняння хімічних реакцій за участі оксидів; обчислює кількість речовини, масу та об'єм реагентів чи продуктів хімічної реакції.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності.

Базові поняття уроку: оксид, кількість речовини, моль, молярна маса, хімічне рівняння, реакція сполучення, реакція розкладу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ЗАСЛУХОВУВАННЯ ДОПОВІДІ НА ТЕМУ «КИСЛОТНІ ДОЩІ»

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Міні-самостійна робота Завдання

♦ «Перевірте свої знання»: с. 197, № 3-4.

♦ «Виконайте завдання»: с. 197-198, № 6-10.

Можна ці завдання використовувати для складання карток.

VI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішньому уроці ми вивчимо реакції, в результаті яких утворюються оксиди, розглянемо їх застосування та поширення в природі, продовжимо навчатися обчислювати кількості речовини, маси та об’єми реагентів і продуктів реакцій за хімічними рівняннями.

VII. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення з елементами бесіди

1. Одержання оксидів

Разом з учнями згадуємо способи одержання оксидів, які вони вже знають. На основі набутих знань складаємо загальні схеми одержання оксидів.

До кожного пункту схеми наводимо приклади.

Виконання вправ

Біля дошки працює один учень.

Вправа 1. Запропонуйте якомога більше способів одержання силіцій (IV) оксиду й алюміній оксиду. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

Вправа 2. Допишіть схеми реакцій розкладу й перетворіть їх на хімічні рівняння:

а) ... → Fe2O3 + H2O

б) ... →MnO + H2O

в) ... → N2O3 + H2O

г) ... →TiO + H2O

2. Поширення оксидів у природі

Робота з підручником, с. 200-204.

3. Застосування оксидів

Учні роблять повідомлення про застосування оксидів.

4. Приклади розв'язування задач

Учитель розбирає розв’язання задач, в умові яких не зазначено кількість речовини.

VIII. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Розв'язування задач

Задача 1. Обчисліть масу кальцій нітрату, що утворюється в результаті повної взаємодії 50,4 г нітратної кислоти з кальцій оксидом.

Задача 2. Який об’єм (н. у.) вуглекислого газу необхідний для повного перетворення 37 г кальцій гідроксиду на кальцій карбонат?

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 23 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-7.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-3.

♦ Домашня самостійна робота: с. 209 «Для допитливих».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити