Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 52. ВИВЧАЄМО ОСНОВИ, ЇХНІ ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Цілі: ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями основ; розвинути навички складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей основ.

Очікувані результати: учень характеризує фізичні та хімічні властивості основ; складає рівняння хімічних реакцій за участі основ.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді; зразки основ; набір реактивів.

Базові поняття уроку: основа, луг, нерозчинна основа, реакція нейтралізації, індикатор.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

✵ Робота біля дошки.

✵ «Виконайте завдання»: с. 206, № 4, 5; с. 208, задачі 1-3.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (пояснення з елементами бесіди)

1. Фізичні властивості основ

Разом з учнями, використовуючи матеріал підручника (с. 212-213), складаємо міні-конспект про фізичні властивості основ.

Демонстрація. Зразки основ.

2. Хімічні властивості основ

Дія на індикатори.

Учитель розповідає про індикатори, дає поняття про кисле, нейтральне, лужне середовище (див. рис. 60 на с. 216). Потім учні розглядають хімічні властивості.

Для кожної властивості наводимо приклади. Деякі реакції демонструємо учням. Під час пояснення виконуємо завдання в підручнику (с. 218, 219, 220).

Завдання. Спробуйте самі закінчити такі рівняння реакцій.

NaOH + P2O5→ ...

Ba(OH)2+ CO2→ ...

LiOH + SO3→ ...

HNO3 + Ca(OH)2 → ...

KOH + H3PO4 → ...

Ba(OH)2 + HBr → ...

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання вправ і розв'язування задач

Вправа 1. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) Mg (OH)2+ SOs

Ca(OH)2 + H3PO4

Ba(OH)2 + K2SO4

б) NaOH + NiCl2

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) Na2O → NaOH → Na2SO4

б) Mg (OH)2→ MgO → MgCl2

Задача. Яка маса осаду утвориться в результаті взаємодії 22,4 г калій гідроксиду з достатньою кількістю манган(ІІ) хлориду?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 24 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-5.

♦ «Виконайте завдання»: № 1, 3, 5.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити