Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 53. АТМОСФЕРНІ ГІДРОКСИДИ

Цілі: розглянути поняття амфотерності як здатності сполук проявляти подвійні властивості; розширити знання учнів про властивості основ і кислот на прикладі амфотерних сполук; закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі амфотерних основ та оксидів.

Очікувані результати: учень розуміє суть поняття «амфотерність»; наводить приклади амфотерних сполук; характеризує властивості амфотерних оксидів і гідроксидів; складає рівняння реакцій за участі амфотерних сполук.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді; набір реактивів.

Базові поняття уроку: амфотерність, амфотерна сполука, амфотерний оксид, амфотерний гідроксид, комплексна сіль.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Робота в групах

Учитель дає чотирьом групам по одному завданню («Виконайте завдання»: с. 223, № 2, 4(б), 6, 7). Потім учень від кожної групи записує рішення на дошці.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення з елементами бесіди

1. Повторимо, що здатність сполуки виявляти основні та кислотні властивості називають амфотерністю, а саму сполуку — амфотерною.

Амфотерні оксиди

ZnO

PbO

SnO

Al2O3

Cr2O3

Fe2O3

Амфотерні гідроксиди

Zn (ОН)2

Pb (OН)2

Zn(OH)2

Al(OH)3

Cr (OH)3

Fe (OH)3

2. За фізичними властивостями амфотерні оксиди схожі на основні оксиди, амфотерні гідроксиди — на нерозчинні основи.

3. Хімічні властивості амфотерних оксидів і гідроксидів

Для кожної властивості наводимо приклади. Деякі реакції демонструємо учням.

Виконання вправ і розв'язування задач

Вправа 1. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) Zn (OH)2+ H2SO4

SnO + KOH →

Sn(OH)2

б) Fe (OH)3 + HNO3

Al2O3 + CaO →

Cr(OH)3

Вправа 2. Учень отримав пакетики з білими порошками магній гідроксиду й цинк гідроксиду. Як учень може розпізнати ці речовини?

Задача. Під час розкладу 78 г алюміній гідроксиду утворилося 40 г алюміній оксиду. Чи повністю розклався алюміній гідроксид? Відповідь підтвердьте розрахунками.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Бесіда з класом

1. Що таке амфотерність? Які сполуки називають амфотерними? Наведіть приклади амфотерних оксидів і гідроксидів.

2. Які фізичні властивості мають амфотерні оксиди й амфотерні гідроксиди?

3. Які хімічні властивості мають амфотерні оксиди та гідроксиди?

2. Самостійна робота

Виконати завдання № 1-4 рубрики «Перевірте свої знання» на с. 228 підручника.

1. У чому особливість хімічних властивостей амфотерних сполук?

2. З якими речовинами слід провести реакції, щоби довести амфотерні властивості гідроксиду або оксиду?

3. Де в Періодичній системі Д. І. Менделєєва розташовані елементи, які утворюють амфотерні сполуки?

4. До амфотерних оксидів належить:

а) СаО;

б) P2O5;

в) Сr2O3;

г) CrO3.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 25 підручника.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-3.

♦ Підготувати повідомлення на теми «Поширення основ у природі», «Застосування основ».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити