Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 54. ОДЕРЖАННЯ ОСНОВ. ЇХ ПОШИРЕННЯ У ПРИРОДІ Й ЗАСТОСУВАННЯ

Цілі: ознайомити учнів із загальними способами одержання основ, поширенням їх у природі та застосуванням.

Очікувані результати: учень називає загальні способи одержання основ; пропонує способи одержання окремих основ; складає рівняння реакцій за участі оксидів, основ, кислот та солей; знає застосування основ.

Тип уроку: отримання нових знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, оксиди, основи, амфотерні гідроксиди.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота біля дошки

Учні виконують на дошці й у конспектах завдання з рубрики «Виконайте завдання» (с. 228, № 4-9).

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Одержання розчинних і нерозчинних основ

До кожного пункту схеми наводимо приклади.

2. «Мозковий штурм»

Завдання на с. 230 підручника.

3. Поширення основ у природі. Застосування основ

Учні зачитують підготовлені повідомлення на ці теми.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

1. Робота біля дошки. Виконання вправ

Вправа 1. Запропонуйте якомога більше способів одержання барій гідроксиду, манган(ІІ) гідроксиду та хром(ІІІ) гідроксиду. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

Вправа 2. Допишіть схеми реакцій і перетворіть їх на хімічні рівняння:

а) Li +... → LiOH +...

б) SrO +...→Sr(OH)2+...

в) Fe2(SO4)3 +...→Fe(OH)3+...

2. Для допитливих

Учитель разом з учнями обговорює розв’язання задач на с. 236.

1. Знаючи, що галій є аналогом алюмінію, напишіть рівняння реакцій одержання галій гідроксиду й рівняння, які характеризують його хімічні властивості.

2. В одній пробірці міститься розчин магній хлориду, а в іншій — алюміній хлориду. З допомогою якого одного реактиву можна з’ясувати, в яких пробірках містяться ці солі?

3. Є суміш ферум(ІІ) хлориду й алюміній хлориду. Суміш розчинили, до розчину додали надлишок розчину натрій гідроксиду, а осад, що з’явився, відфільтрували. Яка речовина міститься в осаді, а яка — у розчині? Напишіть рівняння реакцій.

4. Які властивості гідроксидів KOH, Mg(OH)2можна використати для розділення їх твердої суміші? Відповідь обґрунтуйте.

5. Білий осад розчиняється у розчині нітратної кислоти й у розчині натрій гідроксиду. Яка речовина може входити до цього осаду? Відповідь підтвердь- те рівняннями реакцій.

6. Наведіть приклад речовини, яка у водному розчині здатна реагувати з кожною з таких речовин: HNO3, NaOH. Напишіть рівняння реакцій.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 26 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-3,

♦ «Виконайте завдання»: № 1, 2, 6.

♦ Провести «Домашні експерименти», с. 236.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити