Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 55. ВИВЧАЄМО КИСЛОТИ, ЇХНІ ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Цілі: ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями кислот; розвинути навички складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей кислот; ознайомити з використанням кислот у різних галузях науки.

Очікувані результати: учень характеризує фізичні та хімічні властивості кислот; складає рівняння хімічних реакцій за участі кислот; знає галузі застосування різноманітних кислот.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді; зразки кислот; набір реактивів.

Базові поняття уроку: кислота, індикатор, ряд активності металів, реакція нейтралізації.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Самостійна робота «Виконайте завдання»

Виконання завдань на с. 235 підручника, № 3, 4, 5, 7, 8.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (пояснення з елементами бесіди)

1. Фізичні властивості кислот

Разом з учнями, використовуючи матеріал підручника (с. 241-242), складаємо міні-конспект про фізичні властивості кислот, правила поведінки під час роботи з кислотами.

Демонстрація. Зразки кислот.

2. Хімічні властивості кислот

Для кожної властивості наводимо приклади. Деякі реакції демонструємо учням. Під час пояснення учні виконують завдання на с. 245, 249, 251.

Завдання. Спробуйте самі закінчити рівняння реакцій.

H2SO4 + Ca(OH)2→ ...

H3PO4 + Fe(OH)3→ ...

H3PO4 + Ca(OH)2→ ...

H2SO4 + MgO → ...

HNO3 + CuO → ...

H3PO4 + Fe2O3 → ...

H3PO4 + Mg → ...

HBr + Ni → ...

H2SO4 + Zn→...

H2S + CuCl2→ ...

H2SO4 + Ba(NO3)2→ ...

HNO3 + CaSO3→ ...

3. «Мозковий штурм»

С. 246 підручника.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Виконання вправ і розв'язування задач

Вправа 1. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) Zn + HBr →

CaO + HNO3

KOH + H2SO4

б) K2O + H2SO4

Fe (OH)3 + HNO3

K2SiO3 + HCl →

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) між розбавленою сульфатною кислотою й такими речовинами: магній, золото, карбон(IV) оксид, кальцій гідроксид, плавикова кислота, плюмбум (ІІ) нітрат.

Задача. На 10 г суміші, що складається з порошків срібла та цинку, подіяли достатньою кількістю хлоридної кислоти. У результаті реакції виділилося 700 мл водню (н. у.). Обчисліть масову частку срібла в суміші.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 27 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-6.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-4, 10, 11.

♦ Підготувати повідомлення на теми «Застосування кислот», «Кислоти в природі».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити