Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 56. ОДЕРЖАННЯ Й ЗАСТОСУВАННЯ КИСЛОТ. КИСЛОТИ В ПРИРОДІ

Цілі: ознайомити учнів із загальними способами одержання кислот; закріпити вміння складати рівняння реакцій за участі оксидів, основ, кислот і середніх солей; показати на прикладі одержання неорганічних речовин взаємозв'язок між будовою, властивостями та одержанням речовин; поширенням кислот у природі та їх застосуванням.

Очікувані результати: учень називає загальні способи одержання кислот; пропонує способи одержання окремих кислот; складає рівняння реакцій за участі оксидів, основ, кислот і солей; знає застосування кислот, поширення їх у природі.

Тип уроку: одержання нових знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді; ряд активності металів.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, оксиди (кислотні, основні, амфотерні), основи, амфотерні гідроксиди, кислоти, середні солі, реакція нейтралізації.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Самостійна робота «Виконайте завдання»

Виконання завдання на с. 253 підручника, № 5-9.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Одержання кислот

Разом з учнями згадуємо способи одержання оксидів та основ, які вони вже знають. На основі набутих знань складаємо загальні схеми одержання кислот.

До кожного пункту схеми наводимо приклади.

2. Застосування кислот, їх поширення у природі

Учні зачитують підготовлені повідомлення на цю тему.

Виконання вправ

Біля дошки працює один учень.

Вправа 1. Запропонуйте по два способи одержання флуоридної та ортофосфатної кислот. Напишіть відповідні хімічні рівняння.

Вправа 2. Допишіть схеми реакцій й перетворіть їх на хімічні рівняння:

а) Cl2O7 + H2O →

б) Pb (NO3)2 + H2SO4

в) NaNO2 + H3PO4

г) Na2CO3 + HBr →

Вправа 3. Заповніть пропуски формулами сполук і перетворіть схеми на хімічні рівняння, вказавши умови, за яких взаємодіють речовини:

а) Na2SO3+... →... + SO2 + H2O

б) CaCl2 +... → HCl +...

в) Ba(NO3)2 +... → HNO3+...

г) K2SiO3 +... → H2SiO3 +...

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота біля дошки

Вправа. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) P → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4 → AlPO4

б) ZnO → Zn (NO3 )2 → Zn (OH)2→ Na2ZnO2

2. Для допитливих

Учитель з учнями розбирають завдання на с. 262 підручника.

1. Запропонуйте спосіб очищення накипу в чайнику хімічними речовинами. Умова: речовини мають бути нешкідливими, доступними. А які продукти харчування можна використати для цього?

Підказка: накип переважно складається із солей карбонатної кислоти.

2. Як відомо, до складу напою «Кока-кола» входить фосфатна кислота. Як хімічним шляхом визначити це? Де, знаючи склад напою, його можна використати?

3. У вихлопних газах автомобілів можуть міститися оксиди Нітрогену й Сульфуру. Поясніть із хімічної точки зору, чому в центрі деяких великих міст, наприклад Рима, де зосереджена велика кількість античних пам’ятників культури, які переважно складаються з мармуру, обмежений рух автомобілів.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 28 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-6.

♦ «Виконайте завдання»: № 1, 2.

♦ Домашній експеримент на с. 263.

♦ Домашня самостійна робота за завданнями на с. 263-264.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити