Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 57. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ВПРАВ НА ТЕМУ «ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОКСИДІВ, ОСНОВ І КИСЛОТ»

Цілі: систематизувати знання учнів з теми «Властивості та використання оксидів, основ і кислот»; закріпити вміння складати рівняння реакцій за участі оксидів, основ і кислот.

Очікувані результати: учень опанував матеріал теми «Властивості та використання оксидів, основ і кислот»; характеризує фізичні та хімічні властивості оксидів, основ і кислот; складає рівняння хімічних реакцій за участі неорганічних речовин; знає галузі застосування різноманітних оксидів, основ і кислот.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, оксид, кислота, основа, луг, нерозчинна основа, реакція нейтралізації, індикатор.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з класом (опитування)

1. На які класи можна розділити неорганічні речовини?

2. Що таке оксиди? Який їхній склад? На які групи поділяють оксиди? З якими речовинами реагують оксиди?

3. Що таке основи? Який їхній склад? На які групи поділяють основи? З якими речовинами можуть взаємодіяти луги та нерозчинні основи?

4. Що таке кислоти? Який їхній склад? З якими речовинами можуть реагувати кислоти?

5. Що таке індикатор? Які індикатори ви знаєте? Для чого використовують індикатори?

3. Виконання вправ і розв'язування задач

Один учень працює біля дошки.

Вправа 1. З якими з перелічених речовин взаємодіє магній оксид: кисень, хлоридна кислота, кальцій оксид, натрій гідроксид, калій хлорид, карбон (IV) оксид? Напишіть рівняння реакцій, які відбуваються.

Вправа 2. Наведіть приклади трьох різних рівнянь реакцій, у результаті яких утворюється купрум(ІІ) ортофосфат.

Вправа 3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення, та вкажіть умови їх перебігу:

а) P → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4

б) Cu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2→ CuSO4

в) Fe → FeCl2→ Fe (OH)2→ FeSO4

г) гідроген пероксид → кисень → цинк оксид → цинк хлорид → цинк гідроксид.

Задача 1. Яка маса сульфур (VІ) оксиду прореагувала з водою, якщо в результаті утворилося 5,2 г сульфатної кислоти?

Задача 2. Який об’єм (у л) вуглекислого газу (н. у.) виділиться, якщо 15 г натрій карбонату з масовою часткою некарбонатних домішок 10 % повністю розчинили в надлишку хлоридної кислоти?

4. Самостійна робота

♦ «Виконайте завдання»: с. 261, № 3-5.

1. Установіть відповідності між формулами кислот (правий стовпчик) і формулами оксидів, що їх утворюють (лівий стовпчик), заповніть пропуски.

а) SiO2 1) HNO3

б) SO2 2) H2SiO3

в) __ 3)___

г) N2O5 4) H3PO4

2. Закінчіть і порівняйте рівняння хімічних реакцій. Зверніть увагу, що деякі реакції неможливі:

1) а) NaNO3 + H2SO4

б) CO2+ H2SO4

в) NaOH + H2SO4

г) Hg + H2SO4

2) а) AlCl3 + H3PO4

б) K2O + H3PO4

в) BaSO4 + H3PO4

г) Ag + H3PO4

3) а) ZnSO4 + HCl →

б) MgO + HCl →

в) Pt + HCl →

г) Li + HCl →

3. Яку масу гідроген сульфіду можна одержати з 5,6 л H2 (н. у.)?

4. Який об’єм водню (н. у.) можна одержати внаслідок взаємодії 204 г цинку з розчином сульфатної кислоти?

5. У надлишку розчину сульфатної кислоти розчинили магній масою 6 г і залізо масою 16,8 г. Який об’єм водню, виміряний за н. у., виділився при цьому?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Повторити матеріал попередніх уроків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити