Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 58. СОЛІ. ЇХНІ ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Цілі: ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями солей; розвинути навички складати рівняння хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей середніх солей.

Очікувані результати: учень характеризує фізичні та властивості солей; складає рівняння хімічних реакцій за участі середніх солей.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді; зразки солей; набір реактивів.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, середня сіль, реакція обміну, реакція заміщення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда з класом

1. Які речовини є середніми солями?

2. Який склад середніх солей? Наведіть приклади солей.

3. Які солі є у вашому домі та як їх застосовують?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення з елементами бесіди

1. Повторення складу солей, номенклатури (табл. 15, с. 265)

2. Фізичні властивості солей

Разом з учнями, використовуючи матеріал підручника (с. 266-267), складаємо міні-конспект про фізичні властивості солей.

Демонстрація. Зразки солей.

3. Хімічні властивості солей

2. «Мозковий штурм»

Завдання на с. 268.

Для кожної властивості наводимо приклади. Деякі реакції демонструємо учням. Під час пояснення учні виконують завдання на с. 270, 271.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Виконання вправ і розв'язування задач

Вправа 1. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) SrSO3+ HCl →

CrSO4+ NaOH →

Mg + HgSO4

б)

Na3PO4 + CaCl2

Pb(NO3)3 + H2SO4

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) K2SO4 → KCl → KNO3

б) AlCl3 → AlPO4→ Al2 (SO4)3→ Al(NO3)3

в) ZnCl2 → ZnCO3 → ZnO → Zn (NO3 )2 → Zn (OH)2→ Na2ZnO2

Задача. Чи вистачить 6,5 г цинкового порошку для перетворення 33,1 г плюмбум(ІІ) нітрату на свинець? Відповідь підтвердьте відповідними розрахунками.

2. Для допитливих

Учитель та учні обговорюють завдання на с. 274.

1. У двох пробірках містяться прозорі безбарвні розчини натрій карбонату й натрій сульфату. Як визначити, в якій пробірці міститься кожна сіль? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

2. Один учень вирішив розчинити шматочок крейди в сульфатній кислоті, інший — у хлоридній. Як ви вважаєте, реакції в них відбуватимуться однаково? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

Підказка: подивіться розчинність отриманих солей у таблиці розчинності.

3. Дано три пробірки з прозорими безбарвними розчинами. Відомо, що в одній пробірці — розчин лугу, в іншій — розчин кухонної солі, у третій — вода. Як визначити, яка речовина міститься в якій пробірці?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 29 підручника.

♦ Домашні експерименти: с. 275-276.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-3.

♦ «Виконайте завдання»: № 1-3.

♦ Підготувати повідомлення на теми «Солі у природі», «Застосування солей».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити