Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 59. ОДЕРЖАННЯ СОЛЕЙ. ЗАСТОСУВАННЯ. СОЛІ В ПРИРОДІ

Цілі: ознайомити учнів із загальними способами одержання солей, їх застосуванням; закріпити вміння складати рівняння реакцій за участі оксидів, основ, кислот і середніх солей; показати на прикладі одержання неорганічних речовин взаємозв'язок між будовою, властивостями та одержанням речовин; поширення солей у природі.

Очікувані результати: учень називає загальні способи одержання солей; пропонує способи одержання окремих солей; складає рівняння реакцій за участі оксидів, основ, кислот і солей; знає приклади застосування солей і поширення у природі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності основ, кислот і солей у воді; ряд активності металів.

Базові поняття уроку: неорганічна речовина, оксиди (кислотні, основні, амфотерні), основи, амфотерні гідроксиди, кислоти, середні солі, реакція нейтралізації.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота біля дошки

«Виконайте завдання»: с. 274, № 4-6.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

1. Одержання солей

До кожного пункту схеми наводимо приклади хімічних реакцій.

2. Застосування солей, солі в природі

Учні читають підготовлені вдома повідомлення.

3. Робота біля дошки

Виконання вправ.

Вправа 1. Запропонуйте кілька способів одержання цинк хлориду, купрум (ІІ) сульфату й барій карбонату. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

Вправа 2. Як одержати алюміній хлорид, використовуючи літій оксид, алюміній сульфат, воду та хлоридну кислоту? Складіть відповідні хімічні рівняння реакцій.

Вправа 3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) P → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4 → AlPO4

б) ZnO → Zn (NO3)2→ Zn (OH)2 → Na2ZnO2

2. Виконайте завдання

1. У пробірку з розчином ферум сульфату внесли гранулу цинку й у пробірку з розчином цинк сульфату опустили залізну пластинку. В якому випадку відбувається реакція? Напишіть рівняння.

2. Згідно з розташуванням металів у електрохімічному ряді напруг укажіть, що спостерігатиметься в разі додавання цинку до розчину, який містить два сульфати — Алюмінію й Купруму. Напишіть рівняння реакції.

3. У схемі перетворень

речовиною X2 є:

а) CaCO3;

б) CaCl2;

в) CaО;

г) Ca (OH)2.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 30 підручника.

♦ «Перевірте свої знання»: № 1-6. (с. 280-281)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити