Розробки уроків - Хімія 8 клас (за підручником Т.М. Гранкіної) - 2015 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

УРОК 6. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Цілі: систематизувати знання про природні групи хімічних елементів; разом з учнями сформулювати періодичний закон, який свого часу озвучив сам Д. І. Менделєєв. Очікувані результати: учень розуміє суть періодичного закону та дає його чітке формулювання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Базові поняття уроку: хімічний елемент, періодичний закон, відносна атомна маса.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда з класом

1. Чому виникла необхідність у класифікації хімічних елементів?

2. Назвіть елементи, що становлять групи лужних, лужноземельних, інертних елементів та галогенів. Що об’єднує елементи кожної цієї групи?

3. Де в періодичній системі хімічних елементів розташовані лужні, лужноземельні, інертні елементи та галогени?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На основі періодичного закону, який ми будемо вивчати на цьому уроці, була побудована періодична система хімічних елементів. З будовою цієї системи ми ознайомимося на наступному уроці.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Робота з підручником, с. 14-15.

✵ Разом з учнями заповнюємо таблицю та робимо відповідні висновки.


Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

Відносна атомна маса

Вища

валентність у сполуках з Оксигеном

Вищий оксид

Вища

валентність у сполуках з Гідрогеном

Летка воднева сполука

Основи

Кислоти

Закономірності:

1) У ряді від Літію до Флуору зі збільшенням відносних атомних мас відбувається поступове послаблення металічних властивостей та посилення неметалічних.

2) Зі збільшенням відносних атомних мас від Літію до Карбону валентність у сполуках з Оксигеном збільшується від І до ІV. Починаючи з Карбону елементи в цьому ряді утворюють леткі водневі сполуки. Валентність цих елементів у сполуках з Гідрогеном зменшується від ІV до І.

3) Починаючи з Na відбувається повторення властивостей елементів попереднього ряду.

4) Характер елементів, властивості їх простих речовин, а також склад і властивості сполук змінюються періодично.

1871 року Д. І. Менделєєв сформулював періодичний закон:

- Властивості хімічних елементів, простих речовини, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від значень атомних мас.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота з класом

1. Д. І. Менделєєвим в основу періодичного закону — класифікації хімічних елементів було покладено:

а) збільшення валентностей елементів і хімічну схожість елементів;

б) збільшення атомних мас елементів і хімічну схожість елементів;

в) збільшення зарядів атомних ядер елементів і хімічну схожість елементів;

г) збільшення розмірів атомних ядер елементів і хімічну схожість елементів.

2. Кількість періодів у періодичній системі:

а) 4;   б) 5;  в) 8;  г) 7.

3. Кількість груп у періодичній системі:

а) 10;  б) 6;  в) 8;  г) 7.

4. Елементи тільки головної підгрупи в рядку:

а) Be, Zn; б) Al, Sc; в) C, Si; г) Cl, Mn.

5. Елементи тільки побічної підгрупи в рядку:

а) Na, K; б) Al, In; в) P, V; г) Cr, Mo.

6. Найактивніший неметалічний елемент серед запропонованих:

а) Be;  б) О;  в) C;  г) N.

7. Найактивніший металічний елемент серед запропонованих:

а) Al;  б) Mg;  в) Li;  г) Na.

8. Як змінюється кислотно-основний характер елементів у ряді від Літію до Флуору?

9. Для елемента з порядковим номером 20 складіть формулу його оксиду та гідроксиду.

10. Складіть формули летких водневих сполук для елементів з порядковими номерами 15 і 35.

2. «Перевірте свої знання»

1. У чому відмінність Періодичної системи Д. І. Менделєєва від інших класифікацій?

2. Чому полягає періодичність властивостей хімічних елементів?

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

♦ Опрацювати параграф 2 підручника до с. 17.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити